Skip to main content

Iekšlietu ministre uzdod Valsts policijai risināt jautājumu par dienesta attiecību izbeigšanu ar darbiniekiem, kuri neuzlabo savas valsts valodas prasmes

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece ir uzdevusi Valsts policijai(VP) risināt jautājumu par darba attiecību izbeigšanu ar tām amatpersonām, kuras neveic nekādus pasākumus savas valsts valodas prasmes pilnveidošanai dienesta pienākumu izpildei nepieciešamajā un normatīvajos aktos noteiktajā līmenī.
Līdz 6. jūnijam uzdots iesniegt ministrijā pilnīgu informāciju par VP strādājošām amatpersonu, kurām dzimtā valoda nav valsts valoda, un, kurām, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām amata pienākumu veikšanai nepieciešama attiecīga valsts valodas prasmes pakāpe, norādot konkrētas personas, to ieņemamos amatus, un konkrētu datumu, līdz kādam tiks veikta valsts valodas pārbaude.

Pēc VP sniegtās informācijas, no 220 VP amatpersonām, kurām 2010. gada 1. martā valsts valodas prasmju līmenis nebija atbilstošs, uz 2011. gada 7. aprīli 93 amatpersonas aizvien nebija iesniegušas dokumentus, kas apliecinātu, ka viņu valodas zināšanas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Vienlaikus 9 amatpersonas norādījušas, ka ir nokārtojušas valsts valodas eksāmenu, bet nav saņēmušas tā rezultātu; 9 amatpersonām eksāmens plānots 2011. gada aprīlī/maijā; 5 amatpersonas turpina pienākumu apguvei nepieciešamo izglītību; 5 amatpersonas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā; 4 amatpersonas iesniegušas ziņojumu par atvaļināšanos; 24 amatpersonas turpina valsts valodas prasmju pilnveidošanu, bet 4 amatpersonas norādījušas, ka valodas prasmes nepilnveido finansiālu problēmu dēļ.
 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

 

Dalies ar ziņu