Skip to main content

Ievieš jaunu sabiedrības līdzdalības veidu – diskusiju dokumentus

Pirmdien, 1.jūlijā, stājas spēkā jauns sabiedrības līdzdalības veids – diskusiju dokumenti (ārvalstīs – green paper). Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar tiesību aktu projektiem agrīnā dokumenta izstrādes stadijā – vismaz 14 dienas pirms iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas valdības lēmumu pieņemšanas procesā.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane uzsver, ka diskusiju dokumenti ir nākamais solis pretī sabiedrības līdzdalības iespēju paplašināšanai valdības lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošinot NVO iesaisti nozīmīgāko politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē jau pašā sākumposmā. „Tas nākotnē veicinās kvalitatīvāku un ar sabiedrību saskaņotu valdības lēmumu izstrādi. Šī iniciatīva sekmēs valsts pārvaldes informācijas pieejamību un atklātību,” min E.Dreimane.

Līdz ar grozījumiem turpmāk diskusiju dokumenti būs obligāti piemērojami tādu tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai arī paredz ieviest jaunas politikas iniciatīvas.

Atbildīgajām amatpersonām būs pienākums iestādes mājaslapas sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" publicēt paziņojumu par sabiedrības līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta projekta izstrādes procesā. Šāds paziņojums iestādes mājaslapā būs jāpublicē ne vēlāk kā 14 dienas pirms minētā dokumenta projekta iesniegšanas izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, ja konkrēto projektu izstrādājusi tiešās valsts pārvaldes iestāde. Tādējādi tiks nodrošinātas regulāras un savlaicīgas konsultācijas ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, NVO un citām ieinteresētām pusēm par jaunu politiku ieviešanu.

Grozījumus Ministru kabineta noteikumos Valsts kanceleja izstrādāja sadarbībā ar NVO un sociālajiem partneriem. Grozījumi pieņemti, ņemot vērā arvien pieaugošo sabiedrības interesi par iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu, Valdības deklarācijā plānotiem pasākumiem, diskusijām Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē. Savukārt valsts pārvaldes iestādēm veidot diskusiju dokumentus ir noderīgi, jo ir lielākas ir iespējas jau pašā sākumā paredzēt un novērst trūkumus tā izstrādē, iegūstot kvalitatīvu tiesību aktu un izvairoties no atkārtotas projekta "atvēršanas" grozījumu veikšanai.

Atbildīgajai amatpersonai, uzsākot projekta apspriešanu, ir iespēja precīzi noformulēt, kādu ekspertīzi/pienesumu valsts pārvalde sagaida no sabiedrības un nevalstiskām organizācijām; kādi jautājumi ir īpaši diskutējami; kādi statistiskie/pētījumu vai cita veida dati būtu noderīgi projekta izstrādātājiem, tā gūstot papildu informāciju sekmīgai projekta izstrādei.

Ārvalstu sabiedrības līdzdalības praksē (piemēram, Lielbritānijā, Īrijā, Igaunijā) tiek izmantoti t.s. diskusiju dokumenti, kur izklāstītas valsts pārvaldes piedāvātās nostādnes un diskutējamie jautājumi saistībā ar konkrēta normatīvā dokumenta, regulējuma izstrādi. No 1.jūlija šādi diskusiju dokumenti tiks veidoti arī Latvijā.

Papildu informācija šeit.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Freimane
Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 28341699, 67082929
[email protected]

 

Dalies ar ziņu