Skip to main content

Ingrīda Circene ievēlēta par EPPA Dzimumu līdztiesības politisko lēmumu pieņemšanā apakškomitejas vadītāju

Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas (EPPA) Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgo iespēju komitejas deputāti vienbalsīgi ievēlēja Latvijas delegācijas vadītāju Ingrīdu Circeni par EPPA Dzimumu līdztiesības politisko lēmumu pieņemšanā apakškomitejas vadītāju.

Apakškomitejas uzdevums ir izlīdzināt sieviešu un vīriešu lomu politikā, sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē un vērsties pret dzimumu diskrimināciju.

EPPA Latvijas delegācijas vadītāja I. Circene no 16. līdz 18. februārim Francijas galvaspilsētā Parīzē piedalās EPPA Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgo iespēju komitejas sēdē.

Šoreiz visvairāk diskutēts par plānotajām izmaiņām Eiropas Padomes konvencijā par vardarbības novēršanu ģimenēs, stāsta I. Circene. Lai pastiprināti vērstos pret vardarbību ģimenēs, preventīvi pasargātu potenciālos upurus un ieviestu vardarbības novēršanas mehānismus, ir izstrādāti un iesniegti pavisam 26 priekšlikumi. Komitejas vārdā priekšlikumus sagatavoja komitejas priekšsēdētājs Žoze Mendišs – Bota (José Mendes Bota).

Tāpat tikšanās laikā apspriestas iespējas vairāk sieviešu iesaistīt lēmumu pieņemšanā par ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem, diskutēts par normatīvo regulējumu pret dzimumu vērstās vardarbības mazināšanai, kā arī apspriesti labās prakses piemēri dzimumu līdztiesības nodrošināšanā.

EPPA ir viena no Eiropas Padomes lielākajām un redzamākajām institūcijām, kurā uz sesijām regulāri pulcējas Eiropas Padomes dalībvalstu parlamentārieši. 1949. gadā dibinātā Eiropas Padome šobrīd apvieno 47 Eiropas valstis. Padomes mērķis ir aizsargāt cilvēktiesības, parlamentāro demokrātiju un tiesiskumu, panākt dalībvalstu sociālo un tiesisko standartu vienotību, veicināt izpratni par Eiropas identitāti, tās vērtībām, aptverot dažādu Eiropas tautu kultūras. Latvija par Eiropas Padomes dalībvalsti kļuva 1995. gadā. 


Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

Dalies ar ziņu