Skip to main content

Interaktīvā skolu karte palīdz izvēlēties vispiemērotāko skolu


Skolēnu skaits skolās, skolu kvalitatīvie rādītāji, eksāmenu indeksi, reģionā pieejamā sporta infrastruktūra, iedzīvotāju skaita prognozes – šī un cita noderīga informācija vienkopus kļuvusi pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā ģeotelpiskās plānošanas platformā “Skolu karte”. Skolu karte pieejama šeit.

Jaunā platforma ir praktiska lietotne ne tikai izglītības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem, bet sniedz arī papildu objektīvu un detalizētu informāciju vecākiem un skolēniem, lai izvēlētos sev vispiemērotāko skolu turpmākās izglītības ieguvei, kā arī veidotu optimālos maršrutus no dzīves vietas līdz izvēlētajai skolai.

“Skolu karte” ir izstrādāta skolu tīkla pētījuma un attīstības modeļa ietvaros. Tā sniedz informāciju par vairāk nekā 600 vispārizglītojošajām skolām Latvijā, to kvalitātes un kvantitatīvajiem rādītājiem. Skolu kartē ir pieejama informācija gan par skolēnu kopskaitu, gan skaitu atsevišķās klašu grupās. Detalizēts un nozīmīgs informācijas apjoms ir veltīts skolu kvalitatīvajiem rādītājiem, t.sk. obligāto, dabaszinātņu un pamatskolas eksāmenu indeksiem, kas ļauj salīdzināt skolu kvalitātes rādītājus. Tāpat “Skolu karte” sniedz iespēju uzzināt, kur un kāda sporta infrastruktūra pieejama reģionā, kā arī citu noderīgu, ar vispārējo izglītību saistītu informāciju.

“Skolu karti” turpinās attīstīt un pilnveidot. Jau šogad tajā būs pieejama papildināta versija ar jaunām funkcionālām iespējām.

Skolu tīkla plānošanu, izmantojot ģeotelpiskās plānošanas platformu, veiksmīgi jau ir izmantojušas Smiltenes un Bauskas novada pašvaldības. Atbilstoši iecerei, skolu tīkla ģeotelpiskās plānošanas platformai jākalpo gan kā optimālā skolu tīkla modeļa izstrādes rīkam, gan ikdienā lietojamam instrumentam lēmumu pieņēmējiem, diskutējot par optimālajiem risinājumiem katrā Latvijas pilsētā vai novadā.

Ģeotelpiskās plānošanas platformu “Skolu karte” ir izstrādāta Latvijas skolu tīkla pētījuma ietvaros, kuru IZM uzdevumā veic ekonomģeogrāfa Jāņa Turlaja vadītā ekspertu grupa. 

Pašlaik IZM veic visaptverošu pētījumu, kura mērķis ir nodrošināt objektīvus datus, balstoties uz kuriem pašvaldībām būs iespēja veidot optimālu skolu tīklu. Pētījums palīdzēs risināt ar izglītības politikas noteikto virsmērķu īstenošanu, paaugstināt izglītības kvalitāti, izveidot efektīvu pārvaldības un finansēšanas sistēmu, līdztekus kompleksi risinot arī skolu tīkla attīstības un pieejamības, kā arī modernas mācību vides izveides un nodrošināšanas jautājumus. Pētījuma gala ziņojums plānots šā gada oktobrī.

Dalies ar ziņu