Skip to main content

Kariņš iepazīstinās Eiropas Parlamenta komiteju ar sagatavotajiem likumprojektiem par Eiropas elektrības tirgus uzbūvi

Rīt, 11. jūlijā, Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja (ITRE) iepazīsies ar Krišjāņa Kariņa (ETP) sagatavotajiem likumprojektiem, kas noteiks, kāds būs Eiropas elektroenerģijas tirgus tuvākajā desmitgadē.

Krišjānis Kariņš uzsver: “Likumprojekti paredz ieviest patiesi vienotu elektrības tirgu Eiropas Savienībā.


Šobrīd Eiropas elektroenerģijas tirgus darbību traucē daudzie un atšķirīgie atbalsta mehānismi, obligātie iepirkumi, kā arī pastāvošās barjeras tirdzniecībai starp dalībvalstīm, kā rezultātā konkurence ir traucēta un patērētāji līdz ar to maksā vairāk.”


Eiropas Komisija 2016. gada novembrī nāca klajā ar enerģētikas likumprojektu kopumu, kas ir noslēdzošais posms likumdošanā Eiropas Enerģētikas savienības izveidošanai. Krišjānis Kariņš ir atbildīgs par izstrādi un virzību Eiropas Parlamentā diviem no šiem likumprojektiem, kas nosaka elektrības tirgus uzbūvi – Regula par elektroenerģijas iekšējo tirgu un Direktīva par kopīgiem noteikumiem.

Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja rīt iepazīsies ar Krišjāņa Kariņa sagatavotajiem likumprojektiem, kas ietver gandrīz 200 grozījumus Eiropas Komisijas sākotnēji izstrādātājam tekstam. Likumprojekti noteiks Eiropas elektrības tirgus uzbūvi nākotnē un skar arī Latvijā tik aktuālo jautājumu par subsīdījām ražotājiem. Tāpat likumprojekti iekļauj tādus jautājumus kā pārvades sistēmu operatoru ciešāka sadarbība, valsts iejaukšanās, mazo ražotāju iesaiste, vienotu noteikumu piemērošana visiem tirgus dalībniekiem, kā arī patērētāju rēķinu vienkāršošana. Likumprojektu teksti pieejami šeit un šeit.

Pēc ziņojuma apspriešanas Parlamenta komitejā tiks noteikts laiks, kurā deputāti varēs iesniegt arī savus labojumus likumprojektu tekstā. Plānots, ka balsojums par tekstu, ar kuru tiks uzsāktas sarunas ar Padomi jeb dalībvalstīm, notiks gada beigās. Eiropas Parlamentu sarunās ar dalībvalstīm pārstāvēs Krišjānis Kariņš.

Krišjānis Kariņš iekļauts starptautiskās nevalstiskās organizācijas "VoteWatch Europe" pētījumā par ietekmīgākajiem EP deputātiem enerģētikas politikas jomā, ieņemot ceturto vietu. Krišjānis Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Papildu informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu