Skip to main content

Ir iespējams uzsākt tiesu darba atslogošanu

Šodien Saeimas Juridiskā komisija pirmajā lasījumā atbalstīja „Grozījumus Notariāta likumā” un to pavadošos likumprojektus, kas ir ceļš uz pārslodzes mazināšanu tiesu sistēmā. Grozījumu mērķis ir atvieglot tiesu pieejamību un paātrināt tiesvedības procesus, tiesnešus atslogojot no jautājumiem, kurus gan juridiski, gan pēc kompetences līmeņa var darīt pavisam citas tiesu sistēmai piederīgas institūcijas. Šobrīd tiek virzīta bezstrīda laulību šķiršanas lietu nodošana zvērinātu notāru rokās.

„Ilgtermiņa mērķis ir panākt, lai Latvijā sarūk neizskatīto lietu skaits, kā arī laiks, līdz kuram jāgaida spriedums. Lai to izdarītu, kritiski jāvērtē, no kurām funkcijām tiesnešus atbrīvot, un bezstrīdus laulību šķiršana ir viena no tām,” norāda Solvita Āboltiņa, Saeimas Juridiskās komisijas locekle, partiju apvienības VIENOTĪBA līdzpriekšsēdētāja.

Būtiski, ka galvenā tiesas funkcija privātajās tiesiskajās attiecībās ir strīdu izšķiršana pušu starpā, tāpēc likumsakarīgi būtu izņemt no tiesu kompetences to lietu skatīšanu, kurās nav strīda un kuras lietderīgāk gan no personu tiesību aizsardzības, gan no valsts pārvaldes viedokļa būtu nodot neatkarīgām tiesu varas amatpersonām.

„Diemžēl Latvijas tiesu sistēmas realitāte ir lietu izskatīšana trīs, četrus vai pat septiņus gadus, kas nekādā veidā neveicina uzticību tiesu sistēmai kopumā. Uzticot laulības šķiršanas lietas, kurās nav strīda, zvērinātiem notāriem, tiktu atslogotas tiesas, tomēr vienlaikus šī funkcijas saglabātos tiesu varas atzarā. Esmu pārliecināta, ka varam šos likumus pieņemt vēl šīs Saeimas laikā,” uzsver Āboltiņa.

Jāņem vērā, ka notāri ir pašnodarbinātas personas, kas nozīmē, ka valsts, nododot savu funkciju nevalstiskajam sektoram, turpmāk vairs netērētu budžeta līdzekļus šīs funkcijas veikšanai, bet saņemtu nodokļu maksājumus no notāru ieņēmumiem. Būtiski, ka notāri savu kompetenci jau līdz šim ir pierādījuši, veiksmīgi tiekot galā arī ar iepriekš tiem deleģētām funkcijām, piemēram, mantojuma lietu vešanu u.c.

Papildus informācija:
Laila Timrota
frakcijas Jaunais laiks
sabiedrisko attiecību konsultante
Tālr.: 67087224, 29373547
E-pasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu