Skip to main content

Izglītības kvalitāte, mūsdienīga skolas vide un daudzpusīgas iespējas palielina skolēnu skaitu

Sabiedrībā pieaug pieprasījums pēc kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotā informācija par 2017./2018.mācību gadu. Arvien biežāk skolēni un viņu vecāki izvēlas skolas ar sakārtotu infrastruktūru un daudzveidīgu interešu izglītību gan skolā, gan tās tuvumā.

 

Izdarot izvēli par labu kādai izglītības iestādei, tāpat nozīme tiek piešķirta skolas kvalitatīvajiem rādītājiem: pedagogu klāstam, obligāto eksāmenu indeksam un olimpiāžu sasniegumiem.

 

Šī tendence vērojama gan lauku reģionos, gan pilsētās.

Izglītības un zinātnes ministrijas apkopojumā secināts, ka, pakāpeniski pieaugot izglītojamo skaitam, vienlaikus samazinās pamata un vidējās vispārējās izglītības iestāžu skaits. 2017./2018.mācību gadā 719 pašvaldību vispārizglītojošajās skolās 1.-12.klasē mācās 208 254 bērni. Vērtējot izmaiņas skolu tīklā, pašvaldību dibināto sākumskolu skaits šajā mācību gadā ir pieaudzis par deviņām skolām – 2017./2018.mācību gadā darbojas 53 sākumskolas, savukārt par 13 samazinājies pamatskolu skaits. Šobrīd darbojas 284 pamatskolas. Savukārt vidusskolu un ģimnāziju skaits šī mācību gada sākumā ir 325.

Vispārējās izglītības statistikas aktuālie dati liecina, ka pēdējo divu gadu laikā ir palielinājies skolu piepildījums tajās pašvaldībās, kuras ir mērķtiecīgi īstenojušas mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības tīkla attīstības stratēģiju.

 

Skolu piepildījums palielinājies Smiltenes, Madonas, Skrundas, Saldus, Kokneses un Aizkraukles pašvaldībās.

 

Sekmīgu attīstību un mūsdienīgas pārmaiņas turpmāk sekmēs arī šogad un turpmākajos gados pašvaldībām ir pieejami ievērojami Eiropas Savienības struktūrfondu vairāk nekā 168 miljonu eiro apmērā līdzekļi, kuru mērķtiecīgi ieguldījumi uzlabos gan skolu vidi, kā arī mācību materiāltehnisko bāzi.

“Smiltenes vidusskola ir viens no pozitīvajiem piemēriem, kurš parāda, kas notiek, ja apvieno trīs tuvu stāvošas skolas – sākumskolu, vidusskolu un ģimnāziju. Ieguvums ir tas, ka esam panākuši skolēnu skaita pieaugumu, un, veidojot lielāku piedāvājumu, varam, protams, paaugstināt izglītības kvalitāti. Manuprāt, pats

 

galvenais atslēgvārds izglītībā šobrīd ir sadarbība jebkurā līmenī, jebkurā veidā – ar ministriju, pašvaldību un skolām, jo tikai tā varam veiksmīgi strādāt un nodrošināt izglītības kvalitātes paaugstināšanos,”

 

preses konferencē pauda Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina.

Dati liecina, ka turpinās migrācijas tendences uz reģionālajiem centriem un Pierīgas reģioniem. Vērtējot skolēnu dinamiku atsevišķās skolās, jāsecina, ka visstraujāk audzis skolēnu skaits Ādažu vidusskolā (+10%), Rīgas 64.vidusskolā (+9%), Jelgavas 4.vidusskolā (+8%) un Mārupes vidusskolā (+8).

 

Sekmīgu attīstību un mūsdienīgas pārmaiņas turpmāk sekmēs arī šogad un turpmākajos gados pašvaldībām ir pieejami ievērojami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi vairāk nekā 168 miljonu eiro apmērā,

 

kuru mērķtiecīgi ieguldījumi uzlabos gan skolu vidi, kā arī mācību materiāltehnisko bāzi.

“Strukturālās pārmaiņas izglītības iestāžu tīklā Jelgavas un Ozolnieku novados tiek īstenotas, cieši sadarbojoties ne tikai izglītības vadītājiem un pedagogiem, bet arī nodrošinot informācijas apmaiņu ar vecākiem. Šobrīd Jelgavas pilsētā 14% no kopējo skolēnu skaita mācās bērni no citām pašvaldībām.

 

Vecāki skolas izvēlas, vērtējot infrastruktūru, skolotāju profesionalitāti, kā izglītības piedāvājumu.

 

Starp izglītības iestāžu vadītājiem pastāv koordinēta sadarbība, lai bērniem tiktu nodrošinātas daudzveidīgas izglītības iespējas,” pauda Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Šajā mācību gadā pirmoreiz pieaudzis bērnu skaits pirmskolas izglītības programmās pašvaldību pakļautības iestādēs. Pērn pirmsskolas izglītības programmu apguva 86244 bērni, savukārt šogad 88045 bērni. 30650 bērnu apgūst pirmskolas izglītības programmu pirmsskolas izglītības iestādēs, 5593 bērni apgūst šo programmu pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādēs, savukārt 189 bērni pirmskolas izglītību apgūt cita veida izglītības iestādēs.

Turpina samazināties to pašvaldības skolu skaits, kurās mācās līdz 70 izglītojamajiem. Šajā gadā šādu skolu skaits ir 138. Tādu skolu skaits, kurās mācās līdz 20 skolēniem, ir 14, 41 skolā bērnu skaits ir no 21 līdz 40 skolēniem, savukārt 83 skolās 41 līdz 70 skolēni. IZM uzsver, ka institucionālā tīkla sakārtošana saistīta ar sākumskolas izglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk bērnu dzīvesvietai, bet vidējai izglītībai jābūt pieejamai reģionālajā līmenī.

2017./2018.mācību gada aktuālā statistika

Dalies ar ziņu