Skip to main content

Aldis Adamovičs vadīs Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju

Par Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju šodien, 19. septembrī, ievēlēts Aldis Adamovičs.

Aldis Adamovičs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs: „Pašlaik Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi vērienīgas reformas, lai ieviestu kompetencēs balstītu mācību saturu, tādēļ


īpašu uzmanību veltīsim gan vispārējā izglītības standarta, gan mācību programmu reformai.


Mācību satura reformas ietvaros arī vērtēsim, vai bērniem būtu jāuzsāk mācības skolā jau no sešu gadu vecuma, jo ir būtiski nodrošināt vienmērīgu pāreju no viena izglītības līmeņa otrā. Tāpat neapšaubāma prioritāte komisijas darbā būs pastāvīgi uzlabot augstākās izglītības kvalitāti.”

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārziņā ir vairākas nozīmīgas un savstarpēji saistītas nozares – izglītība, kultūra, zinātne, sports un valodas politika. Komisija sagatavo izskatīšanai Saeimā šo nozaru likumprojektus, veic parlamentāro kontroli pār nozaru ministrijām un to padotības iestādēm, kā arī izskata iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

Aldis Adamovičs dzimis Preiļos, absolvējis Preiļu 1. vidusskolu, Latvijas Universitātē ieguvis ekonomģeogrāfa izglītību un ģeogrāfijas skolotāja diplomu, kā arī vides zinātņu maģistra grādu. Aldis Adamovičs bijis Preiļu 1. pamatskolas direktors, vēlāk – Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks.

Aldis Adamovičs ir VIENOTĪBAS reģionālā sadarbības partnera – Latgales partijas – līdzpriekšsēdētājs, 12. Saeimā ievēlēts no Latgales vēlēšanu apgabala.

Dalies ar ziņu