Skip to main content

Kariņš sniegs ievadrunu augsta līmeņa enerģētikas konferencē Tallinā

Rīt, 19. septembrī, Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš (ETP) sniegs ievadrunu augsta līmeņa enerģētikas konferencē “Eiropas nākotnes elektrības tirgus” Tallinā, kuru organizē Igaunijas prezidentūra ES Padomē.

Krišjānis Kariņš, kā Eiropas Parlamenta atbildīgais virzītājs likumprojektiem par Eiropas elektrības tirgus uzbūvi, savā uzrunā sniegs redzējumu par Eiropas Savienības virzību uz patiesi vienotu elektrības tirgu. Līdz ar Krišjāni Kariņu ievadrunu dalībniekiem sniegs arī Klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Arias Kanjete.

Konference veltīta aktuālajiem Eiropas elektrības tirgus izaicinājumiem, tostarp darbam pie Eiropas Enerģētikas savienības izveides, digitālo risinājumu ieviešanas, atjaunojamo energoresursu integrēšanas tirgū un piegāžu drošības. Konferences diskusija sniegs saturisku ieguldījumu ne tikai šo trešdien paredzētajai ES enerģētikas ministru sanāksmei, bet arī Igaunijas prezidentūras tālākajam darbam pie šiem nozīmīgajiem jautājumiem.

Konferences darba kārtība pieejama šeit.

Krišjānis Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā. Viņš ir iekļauts starptautiskās nevalstiskās organizācijas "VoteWatch Europe" pētījumā par ietekmīgākajiem EP deputātiem enerģētikas politikas jomā, ieņemot ceturto vietu.

Papildu informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta Krišjāņa Kariņa padomniece
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu