Skip to main content

IZM sāk izstrādāt Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

Šodien, 17.martā, Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) notika Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2015-2020.gadam izstrādes darba grupas pirmā sēde, kurā vienojās par pamatnostādņu izstrādes laika grafiku, uzdevumiem un pasākumu plāna ietvaru.

„Darba grupa izstrādā priekšlikumus jaunajām Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam, kas noteiks mūsu valsts valodas politiku turpmākajiem gadiem. Uz valsts valodas politiku ir jāraugās kompleksi, jo tā balstās balstās uz stingru zinātnisku teoriju, pasaules pieredzi un mūsu pašu valodas politikas tradīcijām un aptver vairākus virzienus – gan juridisko un pedagoģisko, gan lingvistisko. Iespējams, kādā virzienā turpmāk varēsim izdalīt arī valodu jaunajās tehnoloģijās un valodas popularizēšanu,” sacīja darba grupas vadītāja, izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.

Ministre norādīja, ka darba grupu sagaida intensīvs darbs pie valodas politikas pamatnostādņu izstrādes. Valsts valodas politikas pamatnostādņu projekta sabiedriskā apspriede gaidāma šā gada jūnijā, savukārt līdz 2014.gada 1.jūlijam pamatnostādņu projektu plānots virzīt uz Ministru kabinetu.

Valsts valodas politikas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas kā Latvijas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas ilgtspēju, tās lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijas un pasaules valodu tirgū. Mērķa īstenošanai plānots izstrādāt pasākumus četros valsts valodas politikas rīcības virzienos – valsts valodas juridiskā statusa stiprināšanā; valsts valodas izglītības politikā; latviešu valodas zinātniska izpēte un attīstīšanā; sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā valsts valodas politikas īstenošanā un latviešu valodas attīstībā.

Darba grupas vadītājas vietniece, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā Vineta Ernstsone iepazīstināja ar pamatnostādņu projekta saturu. Pamatnostādnēs tiks iezīmēti valsts valodas politikas pamatprincipi, mērķi un prioritātes, kā arī virzieni identificēto problēmu risināšanai. Plānots, ka pamatnostādnēs tiks atspoguļota esošā situācija valsts valodas politikas īstenošanas jomā un sagatavots Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2005.-2014.gadam īstenoto pasākumu apraksts, kā arī ietverta informācija par valsts valodas situācijas Latvijā dinamiku.

Darba grupas dalībnieki šodien bija vienisprātis, ka svarīga ir sabiedrības iesaiste un informēšana par valsts valodas politikas jautājumiem, tādēļ plānots attīstīt komunikāciju ar dažādām sabiedrības mērķa grupām, lai izskaidrotu valsts valodas politikas mērķus un nozīmību ikviena cilvēka un valsts dzīvē.

Nākamā darba grupas sēde plānota maijā.

Darba grupā piedalās tieslietu ministre, kultūras ministre, tiesībsargs, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos, Valsts valodas centra, Valsts valodas komisijas, Latviešu valodas aģentūras, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas, Valsts izglītības satura centra un citu iestāžu pārstāvji.

Saskaņā ar Deklarāciju par Laimdotas Straujumas vadīto Ministru kabinetu plānots pieņemt valsts valodas politikas plānošanas dokumentu 2015.-2020.gadam, lai nostiprinātu latviešu valodu visas sabiedriskās dzīves jomās.

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
Tālr.: 67047834; 67047804
E-pasts: [email protected]
www.izm.gov.lv

 

Dalies ar ziņu