Skip to main content

IZM uzsver skolotāju nozīmīgo lomu latviešu valodas apguvē

2014. gada 28. februārī Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) norisinājās Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos diskusija „Izglītība un valoda: pētījumi un pedagoģiskais atbalsts”. Tās laikā tika augstu novērtēts pedagogu un direktoru ieguldījums gan skolēnu latviešu valodas zināšanu un prasmju apguvē, gan kopumā bilingvālās izglītības attīstībā Latvijā.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete savā uzrunā uzsvēra – lai vispārējo izglītību padarītu konkurētspējīgāku un mūsdienīgāku, kā arī veicinātu sabiedrības vienotību, jādomā par bilingvālās izglītības sistēmas attīstību, paplašinot latviešu valodas kvalitatīvu lietojumu mazākumtautību izglītības programmās. Ministre atzīmēja, ka sistēma Latvijā sākta ieviest 20.gadsimta 90.gados, un šobrīd iespējams izdarīt skaidrus secinājumus par tās darbību un rezultātiem, pamatojoties arī uz dažādos pētījumos iegūtiem datiem. „Būtiski ir panākt vienotu viedokli šajā svarīgajā jautājumā, kas nāks par labu visai mūsu sabiedrībai,” sacīja ministre.

Diskusijā piedalījās arī tiesībsargs Juris Jansons, kurš informēja par Tiesībsarga biroja 49 mazākumtautību izglītības iestāžu apsekojumu „Bilingvālā izglītība Latvijā un sabiedrības integrācija”. Tiesībsargs uzsvēra, ka jānodrošina kvalitatīva mazākumtautību izglītības programmu īstenošana, kā arī rosināja diskutēt par valsts valodas lietojumu skolās.

Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja Inita Vītola iepazīstināja ar pētījumiem par situāciju un latviešu valodas apguvi Latvijā 2009. 2014.gadā. Viņa klātesošajiem stāstīja par veiktajiem pētījumiem valodas, izglītības, integrācijas un diasporas politikas jomā, akcentējot valsts valodas apguves un lietošanas kvalitātes pētījumu rezultātus. I.Vītola norādīja uz vairākām pozitīvām tendencēm latviešu valodas prasmju apguvē pēdējos gados, vienlaikus pieminot, ka būtiski ir pilnveidot arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu valodas prasmes.

Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece Dace Dalbiņa stāstīja par atbalstu pedagogiem latviešu valodas prasmju pilnveidei un metodiskā darba dažādošanai. Līdztekus viņa informēja par Latviešu valodas aģentūras izstrādāto un izdoto plašo mācību literatūras klāstu, īpaši pirmsskolas bērniem, un norādīja, ka aģentūra ir atvērta jauniem uzdevumiem šajā jomā.

Diskusijā „Izglītība un valoda: pētījumi un pedagoģiskais atbalsts” piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece, Rīgas 80.vidusskolas direktore Anna Vladova, citi ministrijas darbinieki un padomes locekļi. Aktīvi savu pozīciju un viedokli, kā arī jautājumus izteica vairāku sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Līdzīgas diskusijas IZM Konsultatīvā padome mazākumtautību izglītības jautājumos plāno rīko arī turpmāk, nākamo diskusiju veltot jautājumam par atbalstu pedagogiem latviešu valodas lomas paplašināšanā mācību procesā.

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
E-pasts: [email protected]
Tālr.: 67047834; 67047804
www.izm.gov.lv

 

Dalies ar ziņu