Skip to main content

Izskatīs likumprojektu par eiro valūtas ieviešanas principiem Latvijā

Otrdien, 6. novembrī, Ministru kabinetā (MK) tiks izskatīts eiro ieviešanas likumprojekts, kas nosaka vispārīgos eiro valūtas ieviešanas principus, lai īstenotu MK noteikto mērķi – 2014. gada 1. janvārī ieviest Latvijā eiro.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt efektīvu un caurskatāmu eiro ieviešanu Latvijas Republikā. Tajā ir noteikts vienlaicīgas apgrozības periods latiem un eiro, valūtu bezmaksas nomaiņas periods, paralēlās cenu atspoguļošanas periods un citas ar eiro ieviešanu saistītas norises. Likumprojektā ir paredzēts, ka, sākot ar eiro ieviešanas dienu, jaunā valūta vienlaicīgi tiks ieviesta skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēķinos.

Lata un eiro skaidrās naudas vienlaicīgas apgrozības periods būs divas nedēļas. Šajā laikā, veicot maksājumu latos, atlikums tiks izdots eiro. Bezskaidrās naudas nomaiņa tiks veikta, sākoties eiro ieviešanas dienai un sākot ar eiro dienu visi latu bezskaidrās naudas maksājumi tiks veikti eiro.

Latu skaidrās naudas nomaiņa uz eiro kredītiestādēs turpināsies sešus mēnešus sākot ar eiro ieviešanas dienu, bet atsevišķās Latvijas Pasta nodaļās – vienu mēnesi. Savukārt nomaiņas periods Latvijas Bankā būs bez termiņa ierobežojuma. Plānots, ka preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas obligātais periods sāksies trīs mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas un ilgs sešus mēnešus pēc tās. Kārtību, kādā notiek preču un pakalpojumu cenu paralēlā atspoguļošana noteiks MK.

Likumprojektā paredzēts, ka izmaksas saistībā ar eiro ieviešanu sedz visas iesaistītas puses no saviem līdzekļiem. Iesaistīto pušu galvenās izmaksas būs saistītas ar informācijas sistēmu, tai skaitā grāmatvedības sistēmu, pakalpojumu sniedzēju kases sistēmu un aparātu pielāgošanu eiro valūtai.

Likumprojekts paredz tiesību aktu pielāgošanas nosacījumus, kas veicinās efektīvu grozījumu izstrādes un pieņemšanas procesu gan attiecībā uz normatīvajiem aktiem, gan pašvaldību saistošajiem noteikumiem.

Likumprojekts ir pieejams MK mājaslapā.

Informācijas sagatavotājs:
Māra Šetlere
Komunikācijas nodaļas Eiro komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67095417
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu