Skip to main content

Izsludina likumprojektu par eiro valūtas ieviešanas principiem Latvijā

Ceturtdien, 7. jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Euro ieviešanas likumprojekts, kas nosaka vispārīgos eiro valūtas ieviešanas principus, lai īstenotu Ministru kabineta noteikto mērķi – ar 2014. gada 1. janvāri ieviest Latvijā eiro.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt efektīvu un caurskatāmu eiro ieviešanu Latvijas Republikā. Tajā ir noteikts vienlaicīgas apgrozības periods latiem un eiro, valūtu bez maksas nomaiņas periods, paralēlās cenu atspoguļošanas periods un citas ar eiro ieviešanu saistītas norises.

Likumprojektā ir paredzēts, ka, sākot ar eiro ieviešanas dienu, jaunā valūta vienlaicīgi tiks ieviesta skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēķinos. Lata un eiro skaidrās naudas vienlaicīgas apgrozības periods būs divas nedēļas. Šajā laikā, veicot maksājumu latos, atlikums tiks izdots eiro. Bezskaidrās naudas nomaiņa tiks veikta, sākoties eiro ieviešanas dienai. Tāpat, sākot ar eiro dienu, visi bezskaidrās naudas maksājumi tiks veikti eiro.

Latu skaidrās naudas nomaiņa uz eiro kredītiestādēs turpināsies sešus mēnešus no eiro ieviešanas dienas, bet atsevišķās Latvijas Pasta nodaļās – vienu mēnesi. Savukārt nomaiņas periods Latvijas Bankā būs bez termiņa un apjoma ierobežojuma, sākot ar eiro ieviešanas dienu.

Ir plānots, ka preču un pakalpojumu cenu un tarifu paralēlās atspoguļošanas obligātais periods sāksies trīs mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas un ilgs sešus mēnešus pēc tās. Kārtību, kādā notiek preču un pakalpojumu cenu un tarifu paralēlā atspoguļošana, nosaka Ministru kabinets.

Likumprojekts paredz, ka izmaksas saistībā ar eiro ieviešanu sedz visas iesaistītas puses no saviem līdzekļiem. Iesaistīto pušu galvenās izmaksas būs saistītas ar informācijas sistēmu, tai skaitā grāmatvedības sistēmu, pakalpojumu sniedzēju kases sistēmu un aparātu pielāgošanu eiro valūtai.

Euro ieviešanas likumprojekts ir skatāms vienlaicīgi ar grozījumiem likumā par Latvijas Banku un grozījumiem likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā.

Likumprojekts ir pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr. 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu