Skip to main content

Izstrādāta obligātās veselības apdrošināšanas koncepcija

Veselības ministrija (VM) izstrādājusi obligātās veselības apdrošināšanas koncepciju, kura paredz valsts apmaksātas veselības aprūpes pieejamību sasaistīt ar no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) nodalītā „veselības nodokļa” maksāšanu.

Koncepcija paredz Latvijā izveidot jaunu veselības aprūpes finansēšanas sistēmu, ieviešot speciālo veselības aprūpes budžetu, kur finansējuma avots ir personificēti, ienākumiem piesaistīti maksājumi. Paredzēts, ka „veselības nodoklis” būs 5% no spēkā esošā IIN likmes, kas patlaban ir 25%. Tāpat paredzēts, ka personas, kuras nemaksā „veselības nodokli” un par kurām iemaksas neveic valsts, var iekļauties valsts apmaksātajā veselības aprūpes sistēmā, individuāli katru mēnesi maksājot minimālo obligātās veselības apdrošināšanas iemaksu 20 latus.

Neatkarīgi no nodokļa maksāšanas fakta visiem iedzīvotājiem tiks nodrošināts medicīniskās palīdzības minimums (neatliekamā medicīniskā palīdzība) un konkrētu diagnožu vai veselības stāvokļu noteikšana un ārstēšana: grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, pacientiem ar cukura diabētu, tuberkulozi, noteiktām infekciju slimībām, psihiskām, onkoloģiskām vai hematoloģiskām saslimšanām. Tāpat valsts apmaksātu nepieciešamo medicīnisko palīdzību saņems visi pacienti, kas saņem hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras, ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju vai paliatīvo aprūpi.

Par attaisnotajiem nodokļa nemaksātājiem, kuri saņems valsts apmaksātu veselības aprūpi tādā pat apmērā kā nodokļa maksātāji tiek uzskatīti:
• bērni vecumā līdz 18 gadiem;
• pensionāri;
• viens no vecākiem, kas kopj bērnu vecumā līdz 3 gadiem;
• viens no vecākiem, kuram ir vismaz 3 bērni, no kuriem vismaz viens ir pirmsskolas vecumā;
• personas, kuras kopj invalīdu un saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu;
• I un II grupas invalīdi līdz 9 mēnešiem pēc statusa zaudēšanas;
• bezdarbniekiem ne ilgāk kā gadu un sešus mēnešus pēc statusa iegūšanas;
• personas, kas vecākas par 18 gadiem un iegūst vispārējo vai profesionālo izglītību, kā arī pilna laika studentiem līdz 9 mēnešiem pēc statusa zaudēšanas;
• personas, kas atrodas ieslodzījuma vietās līdz 9 mēnešiem pēc statusa zaudēšanas;
• politiski represētas personas;
• Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
• personas, kas cietušas Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;
• orgānu donori
• personas, kas veic speciālas iemaksas veselības obligātās apdrošināšanas budžetā.

Definētajās iedzīvotāju grupās ietilpstošie saņems pašlaik noteikto valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, maksājot Ministru kabineta noteikumos noteiktās pacientu iemaksas (izņemot personas, kuras no pacientu iemaksām ir atbrīvotas).

VM plāno, ka līdz ar jaunās finansēšanas sistēmas ieviešanu, papildus finansiāliem ieguvumiem, ko sniegtu veselības obligātās apdrošināšana, tiks veicināta arī iedzīvotāju motivācija maksāt nodokļus, tādējādi samazinot ēnu ekonomikas daļu.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālrunis: 67876008, 26378959
[email protected]

Dalies ar ziņu