Skip to main content

Izstrādātas vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanas jomā

Veselības ministrija izstrādājusi un ievietojusi savā mājaslapā vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanas jomā. Pašvaldību darbiniekiem, kuri strādā ar sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumiem tās būs labs palīgs ikdienas darbā.

Veselības ministre Ingrīda Circene norāda: „Veselīgas vides nodrošināšana, veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana ir būtisks nosacījums iedzīvotājiem labvēlīgas dzīves vides radīšanā, un tas ir jebkuras pašvaldības interesēs. Uz zinātniskiem pamatiem izstrādātās vadlīnijas ir informatīvs materiāls, kur meklēt papildu idejas veselības veicināšanas darba pilnveidošanai katrā pašvaldībā.”

Vadlīnijas ir izstrādātas četrām galvenajām veselības veicināšanas mērķa grupām – pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pieaugušajiem, jaunajām māmiņām un jaunajām ģimenēm, un gados veciem cilvēkiem. Tajās sniegta informācija par veselību veicinošu pasākumu plānošanu dažādās sabiedrības veselības jomās – uztura, fizisko aktivitāšu, seksuālās un reproduktīvās veselības, mutes veselības, garīgās veselības veicināšanā, atkarību, traumatisma, onkoloģisko slimību, infekciju slimību profilaksē un vardarbības mazināšanā. Tāpat vadlīnijās ir norādītas ar veselības jomu saistītās tematiskās kalendāra dienas un sniegti ieteikumi atbilstošu pasākumu organizēšanai.

Lai plašāk informētu par izstrādātajām vadlīnijām un to pielietošanas iespējām, Veselības ministrija plāno rīkot informatīvus seminārus un apmācības pašvaldību atbildīgajām amatpersonām par veselības veicināšanu.

Tāpat šogad plānots sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pārstāvniecību Latvijā sākt veidot „Veselīgo pašvaldību tīklu” atbilstoši PVO „Veselīgas pilsētas” principiem. Jau ziņots, ka PVO „Veselīgas pilsētas” statuss ir vērtējams nevis kā noteikta veselības līmeņa sasniegšana, bet sistēmas izveidošana mērķtiecīgu un ilgtspējīgu pasākumu realizācijai veselības saglabāšanai un veicināšanai, kas ietver pašvaldības lomu veselīgas vides un pilsētplānošanas jomā, fizisko aktivitāšu un sociālās integrācijas pasākumu nodrošināšanā. Latvijā līdz šim vienīgā pilsēta, kas ieguvusi PVO „Veselīgas pilsētas” statusu, ir Jūrmala.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālrunis: 67876008; 26378959
[email protected]

Dalies ar ziņu