Skip to main content

Krāslavas traģēdijā cietušo tuvinieki, skolasbiedri un pedagogi saņems psiholoģisko palīdzību

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) izveidotā krīzes komanda šī gada 9.janvārī dosies uz Krāslavu, lai sniegtu psiholoģisko palīdzību septiņu traģiskajā autoavārijā bojāgājušo jauniešu ģimenēm, skolasbiedriem un pedagogiem.

Pašlaik psihologi apkopo nepieciešamo informāciju, lai varētu sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu. Konsultāciju laikā krīzes komanda informēs bojāgājušo jauniešu ģimenes, skolasbiedrus un pedagogus par turpmāko iespējamo psiholoģisko un emocionālo palīdzības saņemšanu.

Atgādinām, ka krīzes komanda tika izveidota 2009. gada nogalē, lai sniegtu bezmaksas psiholoģisko atbalstu bērniem ārkārtas krīzes situācijā visā Latvijas teritorijā. Krīzes komandā ir 5 psihologi un 5 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori, kas ir speciāli apmācīti šim darbam.

Komanda tika izveidota, jo pašvaldībās krasi samazinājās atbalsta personāls, kas varētu nekavējoties reaģēt krīzes situācijās. Komandas darbības pieredze rāda, ka neatliekama psiholoģiskā palīdzība ir nepieciešama ne tikai bērniem, bet arī pedagogiem, tuviniekiem un citiem pieaugušajiem, kas ir iesaistīti traģēdijās.

Pērn krīzes komandas psihologi snieguši palīdzību 16 gadījumos, tādējādi nodrošinot atbalstu 296 bērniem, 49 pedagogiem, 8 vecākiem un 4 organizāciju darbiniekiem.

Kopumā kopš 2009. gada palīdzība sniegta 31 gadījumā, nodrošinot psiholoģisko atbalstu 658 bērniem, 145 pedagogiem, 39 vecākiem un 4 organizāciju darbiniekiem.

Krīzes situācijas, kad iespējams saņemt krīzes komandas speciālistu palīdzību, ir tādi negadījumi, kuros iesaistīti vai cietuši bērni, piemēram, dabas katastrofas, transporta negadījumi, nelaimes gadījumi masu pasākumos, ugunsgrēki, seksuāla vardarbība, fiziski ievainojumi, smagi mantiski nodarījumi, pieaugušajiem – bērna nāve, bērna pašnāvība, slepkavība u.tml.

Ja ir noticis kritisks negadījums ar bērniem un nepieciešama minētās komandas palīdzība, darba laikā var zvanīt uz inspekcijas tālruni 67359128 vai uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116 111, kurš darba dienās strādā no 08:00 līdz 23:00, sestdienās no 08:00 līdz 22:00, bet svētdienās – no 10:00 līdz 22:00.

Informāciju sagatavoja:
Liene Užule
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26519920
[email protected]

 

Dalies ar ziņu