Skip to main content

Izveidos nodokļu parādnieku publisko datubāzi

Ceturtdien, 18. augustā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Likumprojekts paredz noteikt pienākumu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) interneta vietnē uzturēt publisko nodokļu parādnieku datubāzi. Datubāzē tiks iekļauti nodokļu parādnieki, ja to parāda summa pārsniegs 100 latus.

Nodokļu parādnieku reģistra izveidošana ir Finanšu ministrijas un VID iniciatīva.

Šāda datubāze tiek izstrādāta, lai:
* pilnveidotu uzņēmējdarbības vidi, jo komersantiem būs iespēja, izmantojot datubāzē esošo informāciju, pārliecināties par darījuma partnera spēju pildīt saistības;
* veicinātu nodokļu nomaksu;
* atvieglotu publisko iepirkumu veikšanas procesu, jo vairs nebūs nepieciešams pieprasīt izziņu no VID par nodokļu parādiem.

Plānots, ka nodokļu parādnieku publiskā datubāze būs pieejama ar 2012. gada 1. jūliju.

Vienlaikus likumprojekts paredz pilnveidot regulējumu, kas nosaka nodokļu audita veikšanas procesu gadījumos, kad nodokļu administrācija pieprasa informāciju no trešo valstu nodokļu administrācijām. Spēkā esošais regulējums paredz iespēju apturēt audita veikšanu līdz brīdim, kad tiek saņemta pieprasītā informācija, taču bieži vien nodokļu administrācija nesaņem pieprasīto informāciju un tāpēc nevar pabeigt auditu, kas, savukārt, ir papildu slogs uzņēmējiem.

Grozījumi paredz noteikt termiņu, līdz kuram nodokļu administrācija gaida pieprasīto informāciju (18 mēneši no pieprasījuma nosūtīšanas dienas). Ja informācija netiek saņemta, nodokļu administrācija pieņems lēmumu, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju.

Savukārt, ja informācija tiks saņemta pēc 18 mēnešiem, bet ne vēlāk kā triju gadu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas, nodokļu administrācijai tiks noteiks pienākums atcelt pieņemto lēmumu un pārskatīt audita lietu.

Likumprojektu vēl skatīs un par to lems Ministru kabinets un Saeima.

Papildu informāciju par grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

 

Dalies ar ziņu