Skip to main content

VIENOTĪBAS jaunieši IRL rīkotajās “Vasaras dienās”

2011. gada 11. – 14. augustā 3 VIENOTĪBAS jaunieši – Evelīna Ērciņa, Ivars Bandonis un Jānis Egliņš – piedalījās vienas no Igaunijas lielākajām partijām „Isamaa ja Res Publica Liit” (IRL) rīkotajās „Vasaras dienās”.

Pasākumu caurvija vēstures tematika, dažādu starptautisko organizāciju jaunieši lekciju un ekskursiju veidā tika iepazīstināti gan ar okupācijas laika notikumiem un VDK darbību Igaunijā, gan ar neatkarības atgūšanas un neatkarīgās Igaunijas valsts straujo izaugsmes procesu.

Kā galvenie cēloņi Igaunijas veiksmes stāsta tapšanā tika minēti šādi iemesli:
1. Atteikšanās no jebkādiem kompromisiem ar veco sistēmu un bijušo okupācijas spēku darboņu pilnīga atraidīšana no jaunās valsts tapšanas;
2. Straujas un izlēmīgas reformas, labāk izvēloties paciest īsu, bet ļoti smagu periodu, nevis garu, bet vieglāk panesamu;
3. Spēja izlēmīgi rīkoties izšķirīgās situācijās.

Pirmā pasākuma diena noritēja Tallinā, viesiem bija iespēja apmeklēt Igaunijas parlamentu, viesnīcu „Virru”, kurā okupācijas laikā tika izmitināti un izspiegoti visi ārzemnieki, kā arī bijušo cietumu, kas, modernizējot Iaunijas ieslodzījumu sistēmu, atstāts tukšs.

Piektdienas vakarā jaunieši devās uz Igaunijas dienvidiem, kur etniskās kopienas, igauniski sauktas par mulgi, apdzīvotajā teritorijā uzbūvētā plašā viesu māju kompleksā notika ikgadējās partijas IRL „Vasaras dienas”. Tās atgādina pie mums par tradīciju kļuvušās sporta spēles ar izņēmumu, ka sporta tur ir krietni mazāk, bet vairāk ir dažādu konferenču un lekciju.

Pasākums bija plaši apmeklēts. VIENOTĪBAS jauniešiem bija iespēja ne tikai vairāk iepazīt Igaunijas vēsturi un mūsdienas vairāku parlamenta deputātu un aizsardzības ministra lasītajās lekcijās, bet arī stiprināt savus starptautiskos kontaktus un veikt plašu pieredzes apmaiņu.

Dalies ar ziņu