Skip to main content

Izvērtēs Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013.gadam izstrādes, īstenošanas un novērtēšanas procesus

Pirmdien, 4. aprīlī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis parakstījis rīkojumu par funkciju audita grupas izveidi, lai izvērtētu Nacionālā attīstības plāna (NAP) 2007. – 2013. gadam izstrādes, īstenošanas un novērtēšanas procesus.
Darba grupa izvērtēs NAP 2007. – 2013. gadam izstrādes, īstenošanas un novērtēšanas procesus, kā arī sagatavos priekšlikumus par NAP 2014. – 2020. gadam izstrādes laika grafiku, kā arī īstenošanas un novērtēšanas sistēmas organizatorisko un institucionālo nodrošinājumu. Vienlaikus darba grupai uzdots sagatavot un līdz 2011. gada 14. aprīlim iesniegt Funkciju audita komisijā funkciju audita ziņojuma projektu un Ministru kabineta rīkojuma projektu par Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020. gadam izstrādi.

Kā norāda Ministru prezidents V.Dombrovskis, tad šī izvērtējuma mērķis ir sniegt neatkarīgu, objektīvu skatījumu uz Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013. gadam stiprajām un vājajām pusēm, analizējot pagātnes pieredzi, kā arī aptaujājot Latvijas sabiedrības viedokļu līderus par to, kāds būtu piemērotākais „jaunā” NAP saturs un loma plānošanā. V. Dombrovskis: „Funkciju audita darba grupas galvenais uzdevums ir sagatavot ieteikumus par to, kā nodrošināt politikas plānošanas dokumentu efektīvu īstenošanu, vienlaikus novēršot to dublēšanos un nodrošinot plānošanas saskaņotību ar reāliem īstenošanas instrumentiem – valsts budžetu un Eiropas Savienības fondiem.”

Par funkciju audita grupas vadītāju iecelta Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta konsultante Zanda Ozola. Grupā darbosies pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Satiksmes ministrijas, Finanšu ministrijas Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla.
 

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082905
[email protected]

 

Dalies ar ziņu