Skip to main content

Šadurskis rosina katru studiju programmu Latvijā daļēji īstenot angļu, vācu vai franču valodā

Atbalstot priekšlikumu, sākot ar likumprojekta pieņemšanas brīdi ikvienā Latvijas augstskolā, ikvienā studijās vismaz 12 kredītpunkti bakalaura līmenī, vismaz 4 līdz 8 kredīpunkti maģistra līmenī, kā arī vismaz 12 kredītpunkti doktora studiju programmās jāīsteno Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Paredzams, ka augstskolas izvēlēsies studiju kursus īstenot populārākajās Eiropas Savienības valodās – angļu, vācu, franču vai spāņu, iespējams Latvijas kaimiņvalstu valodās.

Priekšlikums iesniegts pildot V. Dombrovska vadītās valdības deklarācijas 7.21. punktu – sekmējot starptautisko konkurētspēju un mobilitāti, paredzēt, ka vismaz desmit procenti kredītpunktu katrā no studiju programmām jāīsteno kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kā arī panākot, ka 2014. gadā vismaz pieci procenti studējošo ir ārvalstnieki, kā arī apvienības Vienotība programmu. Jau šobrīd likums ļauj īstenot vienu piekto daļu no programmas apjoma ES valodās, taču prof. K. Šadurska priekšlikumi minimālo svešvalodu lietojumu noteiktu kā pienākumu.

 

Dalies ar ziņu