Skip to main content

Jābūt izvēles iespējai “nolikto atslēgu” principa ievērošanā

Ceturtdien, 15. janvārī, notika ekspertu diskusija “Mājokļa iegādes perspektīvas: finanšu pieejamība un tiesiskais regulējums”. Uzrunājot klātesošos, Finanšu ministrijas (FM) parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens uzsvēra, ka plašākai komercbanku iesaistei Mājokļu galvojumu programmas īstenošanā būtu nepieciešams veikt normatīvo aktu grozījumus, paredzot izvēles iespēju “nolikto atslēgu” principa piemērošanā, jo atbalsts mājokļa iegādei ir nozīmīgs ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

“Apsveicami ir tas, ka ir noslēgts pirmais līgums par valsts atbalsta programmu pirmā mājokļa iegādei ar banku „Citadele”. Šī ir pirmā programma, kuras īstenošana notiks, atbalsta sniegšanā izmantojot apvienotās Attīstības finanšu institūcijas iespējas. Atbalsta sniegšanas uzsākšana ir nozīmīgs solis finanšu instrumentu valsts atbalsta un attīstības programmu īstenošanas startam, izmantojot valsts, Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finansēšanas avotu sniegtās iespējas,” diskusijas atklāšanā uzsvēra FM parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens.

Mājokļa iegādes atbalsta programmas galvenais mērķis ir Latvijas ģimeņu labklājības un dzīves apstākļu uzlabošana, sniedzot iespējas mājokļa iegādei vai būvniecībai. Ar līguma noslēgšanu tiek pabeigts posms darbam, kas tika ieguldīts programmas un tās darbības modeļa izstrādē. Ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi programmas uzsākšanai, tai skaitā rasts finansējums tās īstenošanai.

Pašreizējās tendences mājokļu kreditēšanas tirgū rāda, ka kreditēšanas apjoms no 2008. gada katru gadu samazinās, joprojām paliekot zemā līmenī. Šādos apstākļos atbalsta programma ir jo īpaši būtiska, lai dotu iespēju jaunām ģimenēm ar zemākiem ienākumiem iegādāties vai būvēt savu mājokli.

“Patiešām sekmīga šīs programmas darbība gan būs tikai tad, ja bankas “Citadele” iniciatīvai sekos arī citas komercbankas, atjaunojot kreditēšanu gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Tāpēc, lai nodrošinātu plašāku komercbanku iesaisti Mājokļu galvojumu programmas īstenošanā, kā arī kreditēšanas atjaunošanu Latvijā, uzskatu, ka būtu nepieciešams veikt normatīvo aktu grozījumus, paredzot izvēles iespēju “nolikto atslēgu” principa piemērošanā,” klātesošajiem norādīja A. Ašeradens.

Apzinoties to, ka kreditēšanas vidi Latvijā būtiski ietekmē Latvijas kredītiestāžu mātes banku lēmumi un stratēģija globālajā finanšu sektorā, FM turpina strādāt pie valsts atbalsta instrumentu uzņēmējdarbības veicināšanai pieejamības, kas veicinās kredītu pieejamību atsevišķos segmentos, kreditēšanas piedāvājumu konkurenci un dos pozitīvu efektu Latvijas tautsaimniecības izaugsmei.

Arī tiesiskais regulējums maksātnespējas jomā ir faktors, kam ir būtiska ietekme uz kreditēšanas tirgu. Tam ir jābūt tādam, kas nodrošina gan stabilitāti, gan visu pušu interešu sabalansētu aizsardzību – lai kreditēšanas tirgū bankas un kredītņēmēji varētu sniegt un saņemt kredītpakalpojumu uz savstarpēji pieņemamiem nosacījumiem.

Ņemot vērā pieņemtos grozījumus maksātnespējas regulējumā, lai nodrošinātu pirmā mājokļa programmas mērķu sasniegšanu, valsts, ja būs nepieciešams, ir gatava uzņemties lielāku iesaisti, paredzot programmas nosacījumos augstāku galvojuma apjomu.

Jāatzīmē, ka novembrī ir apstiprināta Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas fondu darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”, kuras ietvaros finansējuma pieejamības veicināšanai ir indikatīvi pieejami 245 miljoni eiro. Arī starp jaunās Eiropas Komisijas prioritātēm ES izaugsmes nodrošināšanai finanšu instrumentu aktīvāka izmantošana ir izcelta kā viens no prioritāriem virzieniem. Un ne mazāk svarīgi ir tas, ka ar AFI izveidi Latvija jau ir spērusi pirmos soļus finanšu instrumentu ieviešanas uzlabošanā un ir gatava nākotnes attīstības tendencēm.

Kopumā programmai šobrīd pieejamie līdzekļi ir 980 923,71 eiro. Valsts sniegtā galvojuma apmērs būtu atkarīgs no bērnu skaita ģimenē: ģimenei vai vecākam ar vienu nepilngadīgu bērnu -15%; ģimenei vai vecākam ar diviem nepilngadīgiem bērniem -20%; ģimenei vai vecākam ar trim nepilngadīgiem bērniem -25%.

Atbalsta sniegšanu uzsāk valsts akciju sabiedrība “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” pēc sadarbības līguma ar banku “Citadele” noslēgšanas. Pēc attīstības finanšu institūciju integrācijas pabeigšanas atbalstu turpinās sniegt akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija” kā valsts akciju sabiedrības “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” saistību un tiesību pārņēmējs.

Sīkāka informācija par galvojumu piešķiršanu.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrijas
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu