Skip to main content

Jaunais PVN likums neparedz būtiskas izmaiņas PVN piemērošanā

Jaunajā Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, kas šobrīd tiek izskatīts Saeimā, kopumā ir saglabātas uz 2012. gada 1. jūliju spēkā esošā likuma normas. Likumprojekts neparedz "revolucionāras" izmaiņas un kopumā nemainās PVN piemērošana, tādējādi nodokļa maksātāju satraukumam par PVN piemērošanu pēc 2013. gada 1. janvāra, kad plānota PVN likuma spēkā stāšanās, nav pamata.

PVN likums galvenokārt redakcionāli precizē pašlaik spēkā esošās likuma normas, precizē vai paskaidro lietoto terminoloģiju, novērš pretrunas un dažādas interpretācijas iespējas, precizē administratīvās procedūras un vieglākai likuma normu piemērošanai sakārto likuma struktūru atbilstoši Direktīvai 2006/112/EK. Likumprojekta izstrādē aktīvi piedalās arī nevalstiskā sektora nodokļu speciālisti un dažādu nozaru pārstāvji.

Jauninājumi līdzšinējā PVN piemērošanā ir saistīti ar nodokļa maksātājiem labvēlīgu normu ieviešanu un ar valsts pienākumu no 2013. gada 1. janvāra pārņemt direktīvu normas.

Tādējādi PVN likums paredz ieviest vairākas nodokļu maksātāju ilgi gaidītas PVN piemērošanas normas attiecībā uz PVN piemērošanu lietota nekustamā īpašuma piegādes darījumos, attiecībā uz tiesībām neveikt priekšnodokļa korekciju īpašuma iznīcināšanas vai zādzības gadījumā, kā arī par saimnieciskās darbības ietvaros izsniegtajām mazas vērtības dāvanām vai preču paraugiem, un attiecībā uz tiesībām pircējam vai pakalpojuma saņēmējam pašam izrakstīt sev PVN rēķinu.

Kā būtisku jaunumu var minēt Padomes direktīvas pārņemšanu attiecībā uz transportlīdzekļa iznomāšanas vietas noteikšanu. Tāpat PVN likumā ir pārņemta Padomes direktīva, ar ko groza direktīvu par kopējo PVN sistēmu attiecībā uz rēķinu piesūtīšanas noteikumiem, ar kuru Eiropas iekšējā tirgus darbības uzlabošanas nolūkā visās Eiropas Savienības valstīs maksimāli tiek noteikta vienota PVN rēķinu izrakstīšanas kārtība, it īpaši attiecībā uz pārrobežu darījumiem. Lai mazinātu administratīvo slogu nodokļa maksātājiem (īpaši nodokļa maksātājiem, kuri veic darījumus Latvijā) un nodrošinātu minimālas izmaiņas PVN piemērošanā, pārņemot direktīvu, PVN likumā iespēju robežās tiek saglabāts pašlaik spēkā esošais regulējums.

Finanšu ministrija nesaskata pamatojumu apgalvojumam par PVN likuma pretrunām saistībā ar Latvijai saistošiem starptautiskiem tiesību aktiem. Tāpat jāatzīmē, ka jau šobrīd Finanšu ministrijā notiek aktīvs darbs pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes, kurus jāaizdod saskaņā ar PVN likumu.

Finanšu ministrija ir atvērta turpmākām diskusijām un aicina jebkuru interesentu iepazīties ar PVN likumu un tā anotāciju, kurā paskaidroti precizējumi un jauninājumi, kā arī ar skaidrojošiem papildu materiāliem Finanšu ministrijas mājaslapā.

Tāpat interesenti var sekot līdzi likumprojekta pieņemšanai Saeimas mājaslapā (sadaļā "Likumdošanas datu bāze"), kurā atradīs plašāku skaidrojumu par būtiskākajiem precizējumiem un jauninājumiem.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu