Skip to main content

Jaunie ģimenes ārstu darba kvalitātes izvērtēšanas kritēriji vērsti uz rezultātu – pieejamāku un labāku aprūpi pacientiem

Veselības ministrija ar 2013. gadu plāno ieviest jaunus ģimenes ārstu darba kvalitātes kritērijus, aizstājot līdzšinējās divas – obligāto un brīvprātīgo – darbības novērtēšanas sistēmu. Jaunā novērtēšanas kārtība balstīta uz Baltijas jūras reģiona valstu ekspertu izstrādāto darba apmaksas sistēmu un tās mērķis ir veicināt ģimenes ārsta pieejamību un labāku pacientu aprūpi.

Novērtēšanas kritēriji vērsti uz ģimenes ārsta sniegtās veselības aprūpes uzlabošanu, saglabājot līdzšinējo finansējuma apjomu primārajā veselības aprūpē. Ģimenes ārstu darba kvalitāti plānots vērtēt profilakses jomā, hronisko slimību pacientu uzraudzībā, kā arī pēc ārsta praksē sniegto ārstniecības pakalpojumu daudzveidības. Tāpat kā viens no kritērijiem iekļauts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu izsaukšanas biežums pie praksē reģistrētajiem pacientiem salīdzinājumā ar vidējiem rādītājiem valstī.

„Primārā veselības aprūpe ir pirmais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju. Tāpēc pacientu interesēs ir saņemt kvalitatīvu un pieejamu, ģimenes ārsta nodrošināto veselības aprūpi. Aktīvi un regulāri uzraugot savu pacientu veselību, ģimenes ārstam būtu mazāk nepieciešams sūtīt viņu uz laikietilpīgiem un dārgiem izmeklējumiem,” norāda veselības ministre Ingrīda Circene, piebilstot, ka līdzīgas sistēmas ieviešana ar mērķi uzlabot primārās veselības aprūpi šobrīd tiek apspriesta gan Lietuvā un Igaunijā, gan Ziemeļvalstīs.

Jaunā darbības novērtēšanas metodikā saglabājas daļa no jau šobrīd spēkā esošajiem kritērijiem (piemēram, vakcinācija, diabēta un astmas pacientu aprūpe), kā arī iekļauti jauni. Kā jaunus kritērijus sistēmā plānots iekļaut organizētā vēža skrīninga datu uzraudzību un sirds slimnieku aprūpi, kas ietver kardiovaskulāro risku un holesterīna līmeņa noteikšanu pacientiem. Tāpat tiks vērtēts neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukumu skaits uz 100 reģistrētiem pacientiem, kā arī ģimenes ārsta praksē nodrošinātās aprūpes pakalpojumu daudzveidība (piemēram, pacienta apskate pirms vakcinācijas un vakcinācijas veikšana, elektrokardiogrammas veikšana, redzes orientējoša pārbaude, svešķermeņu izņemšana no acs vai auss, brūču apkope, asins analīžu ņemšana, mājas vizītes pie pacientiem, grūtnieces aprūpe u.c.).

Atbalstu jaunajai ģimenes ārstu darba kvalitātes novērtēšanas sistēmai paudušas arī sabiedriskās organizācijas.

Aina Verze, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja: „Latvijas Pensionāru federācija atbalsta priekšlikumus par ģimenes ārstu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Uzskatām, ka īpaši jāpasvītro ģimenes ārstu pieejamības problēmas, ko izstrādātie grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā, risina. Situācija, kāda ir šobrīd, kad joprojām rindā ne reti jāpavada no 7 līdz 12 dienām, ir jāuzlabo.”

Uldis Vesers, Zarnu vēža pacientu biedrības „EuropaColon Latvija” vadītājs: "Ārsts ir persona, kuram cilvēks uzticas. Tieši personisks uzaicinājums no ārsta puses visvairāk liks pacientam aizdomāties par vēža profilaktisko pārbaužu nozīmīgumu. Savukārt savlaicīgi atklāta slimība ļaus pacientam ne tikai uzvarēt cīņā ar to, bet arī turpināt pilnvērtīgi dzīvot. Tādēļ uzskatu, ka ir pareizi ģimenes ārsta darba kvalitātes vērtēšanu, sasaistīt ar organizētā vēža skrīninga datu uzraudzību."

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008, 26378959
[email protected]

 

Dalies ar ziņu