Skip to main content

Jauno pedagogu darba samaksas modeli aprobēs 60 skolās visā Latvijā

Jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijā piedalīsies 59 skolas no 29 pašvaldībām un viena Kultūras ministrijas pakļautībā esošā skola, lai kā pirmās pārbaudītu piedāvāto atalgojuma aprēķināšanas modeli, kas paredz pāreju uz pilna laika darba slodzi.

“Paldies pedagogiem un skolām par lielo atsaucību, lai veltītu savu laiku un darbu, kopīgi pilnveidojot iespējamo pedagogu atalgojuma aprēķināšanas modeli. Pašreizējais pedagogu atalgojums ir jāpalielina, un pie tā tiek strādāts,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, norādot, ka tā nodrošināšanai tiek ne tikai izstrādāts jauns atalgojuma modelis, bet Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pedagogu darba samaksas pakāpeniskai paaugstināšanai jaunajās politikas iniciatīvās ir pieprasījusi papildu finansējumu 36 miljonu eiro apmērā, kas ļaus paaugstināt minimālo darba algu pedagogiem par 10%.

“Esmu pārliecināta, ka nākamā gada septembrī spēkā būs tāds pedagogu darba samaksas modelis, kas ļaus efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus, kā arī nodrošinās taisnīgumu, caurspīdīgumu un skolotāju darba samaksas pieaugumu, kas ir ļoti svarīgs mērķis,” akcentē I.Druviete.

IZM aicināja pašvaldības pieteikt dažādu izglītības pakāpju un ar atšķirīgu skolēnu skaitu skolas aprobācijai, lai varētu pārbaudīt jauno pedagogu atalgojuma modeli un nepieciešamības gadījumā tajā veikt vajadzīgās korekcijas. Ministrija izvērtēja saņemto pieteikumu atbilstību noteiktajiem kritērijiem par skolēnu skaitu, teritoriālo iedalījumu.

Aprobācijas procesā tiks pārstāvētas trīs sākumskolas, 24 pamatskolas, 27 vidusskolas, četras ģimnāzijas un divas internātvidusskolas, ņemot vērā skolēnu skaitu un teritoriālo iedalījumu. Aprobācijā piedalīsies arī skolas, kurās īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Līdz ar to modeļa aprobācijā tiks iesaistīti vairāk nekā 2000 pedagogu.

No oktobra līdz decembrim notiks jaunā modeļa jeb pilna laika darba slodzes – 36 stundu darba nedēļas – aprobācija dažādu izglītības pakāpju skolās, lai decembrī varētu izvērtēt aprobācijas rezultātus un veikt nepieciešamās korekcijas. Savukārt aprobācijas otrajā posmā izvēlētais modelis no 2015.gada janvāra līdz jūnijam tiks aprobēts visās Latvijas izglītības iestādēs.

Lai nodrošinātu jauna pedagogu darba samaksas modeļa izstrādi un īstenošanu, izveidota izstrādātā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas vadības darba grupa. Šīs darba grupas vadītāja ir Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule, bet darba grupas vadītājas vietniece ir Izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere. Darba grupa sagatavo materiālus izveidotā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas uzsākšanai, aprobācijā veicamo pasākumu plānu, kā arī nodrošinās pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas procesa vadīšanu, tostarp semināru organizēšanu skolu pārstāvjiem un konsultācijas skolās.

IZM speciālisti izstrādāja un piedāvāja apspriešanai pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa divus variantus – pāreju uz pilna laika darba slodzi un modeļa „Nauda seko skolēnam” pilnveidi. Pilna laika darba nedēļa ietvertu kontaktstundas, laiku mācību stundu sagatavošanai, skolēnu darbu labošanai un citiem pedagogu veicamajiem pienākumiem. Pedagoga veicamie pienākumi tiktu noteikti darba līgumā un amata aprakstā.

Saskaņā ar iepriekšējā Ministru kabineta lēmumiem un šīs valdības deklarācijā noteikto uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas būs aprēķina metodikā caurskatāmāks un ļaus efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.

 

Skolas, kas piedalīsies pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijā:
1. Aizupes pamatskola
2. Aknīstes vidusskola
3. Allažu pamatskola
4. Andrupenes pamatskola
5. Ādažu vidusskola
6. Āgenskalna sākumskola
7. Babītes vidusskola
8. Barkavas pamatskola
9. Cēres pamatskola
10. Daugavpils 13.vidusskola
11. Daugavpils 3.vidusskola
12. Daugavpils Vienības pamatskola
13. Daugmales pamatskola
14. Engures vidusskola
15. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola
16. Jelgavas 2.pamatskola
17. Jelgavas 6.vidusskola
18. Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
19. Jelgavas Valsts ģimnāzija
20. Kalnciema pagasta vidusskola
21. Kalsnavas pamatskola
22. Kandavas internātvidusskola
23. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
24. Kandavas novada Zantes pamatskola
25. Konstantinovas sākumskola
26. Lādezera pamatskola
27. Liepājas 8.vidusskola
28. Liepājas pilsētas 5.vidusskola
29. Līgatnes novada vidusskola
30. Madlienas vidusskola
31. Madonas pilsētas 1.vidusskola
32. Mazsalacas vidusskola
33. Naujenes pamatskola
34. Ogresgala pamatskola
35. Pampāļu pamatskola
36. Piltenes vidusskola
37. Pūres pamatskola
38. Rīgas 34.vidusskola
39. Rīgas Doma kora skolu.
40. Rīgas Mūzikas internātvidusskola
41. Rīgas Pārdaugavas pamatskola
42. Rīgas Teikas vidusskola
43. Rīgas Valsts 3.ģimnāzija
44. Smārdes pamatskola
45. Stacijas pamatskola
46. Tārgales pamatskola
47. Tilžas vidusskola
48. Tukuma 2.pamatskola
49. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola
50. Vaboles vidusskola
51. Valmieras 5.vidusskola
52. Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
53. Valmieras Pārgaujas sākumskola
54. Vecpiebalgas vidusskola
55. Ventspils 1.pamatskola
56. Ventspils 3.vidusskola
57. Vidagas Sikšņu pamatskola
58. Virgas pamatskola
59. Zaķumuižas pamatskola
60. Zemgales vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

Papildus informācija:
Laura Zaharova
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67047893, 26689592
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu