Skip to main content

JL: Maksātnespējas likumā jāizmanto diferencēta pieeja

Partija Jaunais laiks (JL) uzsver, ka otrreizējai caurlūkošanai nodotajā Maksātnespējas likumā svarīgākais uzdevums ir samērot kreditoru un parādnieku intereses. Likumam stingri jāvēršas pret nekustamo īpašumu spekulantiem, savukārt mājsaimniecībām ar vienu hipotekāro kredītu jāpiemēro pavisam citi nosacījumi.

JL uzskata, ka nepieciešams diferencēt parādniekus, lai neveidotos situācija, ka likums tiek piemērots gadījumos ar dažādiem nesalīdzināmiem apstākļiem.

„Pirmdien, skatot Maksātnespējas likumu, jārespektē Valsts prezidenta priekšlikums ietvert diferencētu pieeju parādniekiem. Tādejādi netiks pieļauta situācija, ka, iestājoties maksātspējas problēmām, personas, kas kredītsaistības uzņēmušās vienīgā mājokļa nodrošināšanai, tiek mestas „vienā katlā” ar tā sauktajiem spekulantiem, kas īpašumus iegādājušies „treknajos gados”, lai pēc tam tos pārdotu un gūtu ātru peļņu. Jāņem vērā, ka tieši šie darījumi ir radījuši vienas no dziļākajām problēmām Latvijas tautsaimniecībai,” uzsver JL valdes priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

JL norāda, ka būtiski ir pārskatīt atsevišķas likumprojekta normas, kas attiecas uz fiziskām personām, jo likums šā brīža redakcijā neatbilst tā sākotnējam mērķim – pēc iespējas proporcionāli apmierināt kreditoru prasījumus. Lai šo mērķi sasniegtu, nepieciešams sabalansēt gan kreditoru, gan parādnieka interešu ievērošanu, kas šobrīd no likuma normām neizriet.

Vienlaikus Maksātnespējas likumu ir svarīgi pieņemt, jo tas būtiski atvieglos līdz šim spēkā esošo smagnējo un sarežģīto maksātnespējas procesu. Maksātnespējas likuma pilnveidošana ietverta arī Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmā. Līdz ar to ir būtiski izvērtēt likumprojektā ietvertās normas un fiziskās personas maksātnespējas regulējuma iespējamo fiskālo ietekmi uz valsts budžetu kopumā.

Dalies ar ziņu