Skip to main content

JL: valsts uzņēmumos jānosaka vienoti atalgojuma kritēriji

Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās jānosaka vienoti atalgojuma kritēriji, jāierobežo to valsts uzņēmumu skaits, kam dotas tiesības prēmēt savus darbiniekus, kā arī jāsaglabā šobrīd spēkā esošā norma, ka par darbu apvienošanu kapitālsabiedrībā un valdē izmaksājama viena mēnešalga, uzskata partijas Jaunais laiks (JL) valde.

„Ikviens uzņēmējs ir ieinteresēts, lai viņam piederošais uzņēmums strādātu efektīvi, uzrādītu labus rezultātus un uzņēmuma darbinieki saņemtu veicamajām funkcijām un kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu. Tāpat jārīkojas valstij ar tai piederošajiem uzņēmumiem. Skaidru un adekvātu atalgojuma kritēriju ieviešana valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās ir absolūti nepieciešama, lai nodrošinātu šo uzņēmumu labāku pārvaldību, rūpīgu darbības novērtēšanu un kontroli,” norāda JL valdes priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Vienoti kritēriji atalgojuma noteikšanā valsts pārvaldē strādājošajiem ir fundamentāla valsts pārvaldes reformas sastāvdaļa, kas ļauj ieviest skaidru, pārskatāmu un samērīgu atlīdzības sistēmu. Tādi paši principi jāattiecina arī uz valsts un pašvaldību uzņēmumos strādājošajiem, uzskata JL. Kritēriji, pēc kādiem nosakāms atalgojums valstij piederošajos uzņēmumos, skaidri jādefinē šobrīd Saeimā skatāmajā likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāldaļām un kapitālsabiedrībām”.

Tāpat JL uzskata par nepieciešamu ierobežot tos valsts un pašvaldību uzņēmumus, kam ir tiesības prēmēt savus darbiniekus. Uzņēmumam, lai tas būtu tiesīgs finansiāli motivēt un prēmēt darbiniekus, jāatbilst pieciem saimnieciskās darbības novērtēšanas kritērijiem – tam nedrīkst būt nodokļu parādu valsts vai pašvaldību budžetam, uzņēmumam jākonkurē starptautiskajā vai vietējā tirgū, tas nedrīkst nesaņemt dotāciju no valsts vai pašvaldību budžeta pamatfunkciju veikšanai, iepriekšējā gadā strādājis un plāno strādāt bez zaudējumiem, kā arī jāatbilst uzņēmuma pašu kapitāla rentabilitātes koeficientam lielākam par 4, norāda JL.

Dalies ar ziņu