Skip to main content

Lieģis piedalās kiberdrošībai veltītā seminārā

Aizsardzības ministrs Imants Lieģis 24.martā piedalījās Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā organizētajā seminārā, kas veltīts kiberdrošības jautājumiem. Savā priekšlasījumā I. Lieģis uzsvēra šādu diskusiju nepieciešamību, jo drošības draudi pēdējo desmit gadu laikā pasaulē ir kardināli mainījušies un kiberuzbrukumu izmantošana nākotnē kļūs aizvien aktuālāka.

„Kiberdraudi ir viens no mūsdienu pasaules drošības apdraudējumiem, kuru novēršanā nepieciešama cieša Eiropas Savienības un NATO sadarbība,” uzsvēra I. Lieģis.

Aizsardzības ministrs norādīja, ka NATO lielu uzmanību pievērš kiberdrošības jautājumiem un savu dalībvalstu kibertelpas aizsardzības nodrošināšanai. Kā piemēru I. Lieģis minēja NATO kiberaizsardzības centra izveidi Tallinā drīz pēc 2007.gadā pret Igauniju īstenotajiem kiberuzbrukumiem. Latvija ir bijusi viena no šā centra dibinātājām un tā darbības atbalstītājām. I. Lieģis norādīja, ka kiberdrošības jautājumiem liela uzmanība veltīta arī NATO jaunajā stratēģiskajā koncepcijā.

 

Dalies ar ziņu