Skip to main content

Judins: labēji centriska politika – visiem Latvijas pilsoņiem

Es saprotu vairāku delegātu dalītās jūtas – prieku par VIENOTĪBAS izveidošanu, skumjas par „Jaunā laika”, „Pilsoniskās savienības”, „Sabiedrības citai politikai” darbības izbeigšanu. Man šajā ziņā ir nedaudz vieglāk, jo jau no pirmām dienām partijā uzskatīju sevi par piederīgo VIENOTĪBAI, gribēju redzēt un redzēju tajā vienu Partiju. Visi cilvēki, vienalga, vai nu viņiem ir SCP, JL vai PS sāknes, ir bijuši un ir Manas partijas biedri.

Nevienam nav zināms, kāda būs VIENOTĪBA pēc gada vai diviem, vai piepildīsies mūsu cerības, vai mūsu partijas nosaukumam būs arī atbilstošs saturs. Tomēr mēs visi vēlāmies, lai jauna partija pārņemtu vien to labāko, kas ir „Jaunajā laikā”, „Sabiedrībā citai politikai”, „Pilsoniskajā savienībā”. Kas ir un kas notiks ar VIENOTĪBU, atkarīgs no mums pašiem, no katra partijas biedra, no mūsu darbiem un spējām apvienot spēkus un strādāt kopā. VIENOTĪBA nav pilnveidota, uzlabota, uzfrišināta vecu partiju versija – tā ir domubiedru savienība, kurus vieno ideoloģija, izpratne par godīgumu un tiesiskumu, vēlmē kopā strādāt Latvijas labā.

VIENOTĪBAS biedru misija ir rūpēties par Latvijas valsti, nepieļaut sabiedrības radikalizēšanos, sekmēt Latvijas ekonomikas izaugsmi. Mūsu ideoloģijas pamatā ir Rietumu vērtības un brīvības, nacionālās valsts ideāli. Mēs strādājām un strādāsim, lai stiprinātu latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu, lai saglabātu un attīstītu Latvijas tradīcijas un kultūru.

VIENOTĪBA ir politiskais spēks, kas nepārprotami ir nopietnāks, atbildīgāks un kompetentāks, salīdzinājumā ar citām Latvijas partijām. Tāda ir bijusi mana pārliecība brīdī, kas es iestājos VIENOTĪBĀ, tā es arī domāju šodien, runājot no šīs tribīnes.

Šodien mēs speram platu soli iepretim vienotas labēji centriskas partijas izveidei. Tas nav darbs vienai dienai, nav darbs arī vienam kongresam. Pie tā mums visiem jāturpina strādāt diendienā. Jau šobrīd VIENOTĪBAS ietvaros ir apvienotas Latvijai nozīmīgas politiskās idejas – idejas par labēju, konservatīvu virzību nacionālas valsts attīstībā, liberālu ekonomisko vidi, tiesisku varu un atbildīgu sociālo politiku. Nākotnes un, uzsvēršu, tuvākās nākotnes, galvenais uzdevums ir daudz ciešākā mērā sasaistīt šīs idejas savā starpā, mazinot atšķirīgo pastāvošo idejisko strāvojumu robežas un atšķirības VIENOTĪBAS iekšienē.

Nav slikti, ka VIENOTĪBAS biedriem bieži vien atšķīrās viedokļi par aktuālo problēmu risināšanu, par taktiku, kas būtu izmantojama stratēģisko mērķu sasniegšanai. Kā zināms, konkurence veicina attīstību, un es ļoti ceru, kā gan mūsu domstarpības, gan arī asas diskusijas sekmēs labāko rezultātu sasniegšanu – tādas politikas īstenošanu, kas visvairāk atbilst Latvijas interesēm. Svarīgi vien, lai mūsu diskusijas un strīdi būtu konstruktīvi, lai mūsu atbalsts kādai pozīcijai vai kādas idejas noliegšana būtu saistīts ar iekšējo pārliecību un kompetenci.

Kāpēc VIENOTĪBAI, tās politiķu idejām būtu jātuvinās politiskajam centram? Skaidrs, ka daudz vienkāršāk būtu uzturēt sociālu un nacionālu populisma līniju, kas noteiktu faktoru ietekmē arī pavērtu ceļu uz plašāku pārstāvniecību valsts pārvaldē. Tomēr tas būtu bezatbildīgi pret Latviju un Latvijas tautu. Vara nav mērķis, bet vien instruments, kas jāizmanto tautas labā.

Mums jāiet mērena, centriska politiska spēka attīstības virzienā. Nedz nacionāls, nedz sociāls sabiedrības grupu pretnostatījums nav auglīgs, bet gan sagrauj sabiedrību. VIENOTĪBAI jāveicina vienotas nācijas izveidošanās, kas iespējama tikai caur mērenas politikas realizēšanu. VIENOTĪBAI ir jākļūst par partiju, kas spētu salauzt Latvijas politikas aplamo praksi – etnisku balsojumu vēlēšanās, kas ved Latvijas sabiedrību dziļā neuzticības purvā.

VIENOTĪBAS politika nedrīkst šķelt sabiedrību, nedrīkst orientēties uz kādas noteiktas sabiedrības grupas interesēm, atstājot novārtā pārējās. Mūsu partijai ir jākļūst par visu Latvijas politiskās nācijas interešu aizstāvi, turklāt tai jāveicina šīs nācijas paplašinās. VIENOTĪBAI jākļūst par partiju, kas apvieno visplašāko Latvijas pilsoņu daļu, neatkarīgi no to etniskās izcelsmes. Tikai tā iespējams izveidot patiesu nāciju un patiesu nacionālu valsti, kurā lielākā iedzīvotāju daļa ar godu izturēsies pret valsti, tās simboliem un vēsturi.

Mums jārīkojas atbildīgi mūsu valsts, mūsu senču priekšā, kas izveidojuši un izcīnījuši Latvijai neatkarību. Tādēļ ir jāuztur arī mērens konservatīvisms, centriski labēja politiskā stāja nacionālos jautājumos, valsts pēctecības un nacionālās kultūras un identitātes lietās. Jāatbalsta nacionālas valsts un pilsoniskas nācijas nostiprināšanās, kas saskan arī ar kopējām Eiropas valstu attīstības tendencēm.Tā ir mūsu atbildība ne tikai partijas biedru, ne tikai vēlētāju, bet Latvijas un likteņa priekšā.

Dalies ar ziņu