Skip to main content

Kalnietes runa “Vienotība: kas esam un kas gribam būt?” VIENOTĪBAS kongresā

Godātie domubiedri!

Vienotības izveidošana bija liels darbs, kuru mēs esam paveikuši visi kopā. Mēs to darījām, jo apzinājāmies, cik ļoti Latvijai ir nepieciešama politiska stabilitāte, normālība un attīstība. Un tam ir nepieciešama vienota Vienotība.

Mēs esam nodibinājušies. Mums ir programma un statūti. Mums aiz muguras ir divu veiksmīgu vēlēšanu kampaņu pieredze. Tomēr mums vēl jāapzinās sevi un jākļūst par tādu politisku partiju, kas arī pēc nākamajām vai aiznākamajām vēlēšanām nepazūd no Latvijas politiskās ainavas. Tāpēc mums ir skaidri jāatbild uz jautājumu, kas mēs esam un kas mēs gribam būt šodien un rīt.

No mūsu programmas izriet četras būtiskas Vienotības raksturpazīmes:
– Labēji centriska partija
– Eiropeiska partija
– Nacionālas valsts partija
– Moderna partija

Vienotības ideoloģija un pamatvērtības.
1. Vienotība ir labēji centriska, liberāli konservatīva partija. Tās ideoloģijas kodols ir demokrātiskais kapitālisms, sociāli atbildīga tirgus ekonomika, privātā iniciatīva un ierobežota valsts loma biznesa un privātās dzīves regulējumā.

Tiem kritiķiem, kas pavirši atļaujas apgalvot, ka Vienotībai nav ideoloģijas un nav pamatvērtību, labākā atbilde ir V. Dombrovska vadītās Vienotības valdības, kas konsekventi ir rīkojušās saskaņā mūsu pamatvertībām:

– mēs neatlaidīgi virzāmies uz sabalansētu budžetu, īstenojam atbildīgu fiskālo politiku
– mēs turpinām attīstīt Latviju kā valsti, kurā ir gandrīz zemākais nodokļu slogs Eiropas Savienībā
– mēs samazinām birokrātisko regulējumu uzņēmējdarbībai
– mūsu politika ir vērsta pirmkārt uz cilvēku iesaistīšanu darbā, nevis pabalstu palielināšanu tiem, kas nestrādā
– mēs esam brīvas konkurences partija, kas turpina aizstāvēt mazo un vidējo uzņēmumu iespējas iepretī iepretī ietekmīgu politbiznesa grupējumu lobijam
– mēs īstenojam kopīgas atbildības principu, iesaistot lēmumos ne tikai valsts, bet arī pilsoniskās sabiedrības institūcijas.

Vienotība ir spējusi saglabat savu vēlētāju atbalstu tieši tāpēc, ka mēs esam bijuši uzticīgi saviem pamatprincipiem un neesam populistiski sekojusi ikvienam jaunākās politiskās modes kliedzienam.

Mēs reizē esam liberāli un konservatīvi. Liberāli, jo ticam indivīda brīvībai kā radošam attīstības dzinējspēkam. Konservatīvi, jo apzināmies, ka nepastāv burvju atslēdziņa vai elektroniska manipulācija, kas acumirklī var izmainīt sabiedrību, ekonomiku vai pasauli.

Mēs esam pragmatiska partija, jo savos lēmumos balstāmies visupirms uz faktiem un labāko pieredzi, un tad raugāmies, kas ir politiski iespējams un sociāli taisnīgs katrā konkrētajā situācijā.

2. Vienotība ir nacionālas valsts partija. Mēs apzināmies to īpašo lomu un to īpašo atbildību, kāda LATVIJAS valstij ir par latviešu nācijas, valodas un kultūras saglabāšanu un attīstību. Tā ir Latvijas valsts būtība, kura piešķir jēgu ekonomiskajai izaugsmei, modernajām tehnoloģijām, labklājībai un drošībai šajā zemeslodes daļā, kuru nu jau gandrīz gadsimtu saucam par Latvijas Republiku. Tāpēc Vienotības biedri ir bijuši un arī turpmāk būs par modernu nacionālu valsti, kura balstās uz Eiropas apgaismības laikmetā dzimušām vērtībām – tautvaldību un likuma varu.

3. Būdama nacionāla, Vienotība ir eiropeiska partija. Mūsu rīcības pamatā ir pārliecība, ka latviskais un eiropeiskais ir nedalāmi savstarpēji saistīti un papildinoši. Mēs uzskatām, ka globālajā konkurencē Eiropas nacionālās valstis spēs būt līdzvērtīgs spēks tikai tad, ja mēs spēsim izveidot patiesi vienotu tirgu, efektīvu ekonomisko pārvaldību un politisku savienību.

Eiropas Savienība šobrīd ir krustecelēs. Eirozonas krīze ir skaidri parādījusi dilemmu – vai nu Eiropas Savienība (va tās kodols) izveidos arī politisku savienību ar kopīgu fiskālo politiku, vai arī tai draud sabrukums. To jāapzinās mums Vienotībā. To jāapzinās Eiropas tautas partijai, kurai piederam un kas ir ietekmīgākais politiskais spēks Eiropā – 16 no 27 valstu un valdību vadītājiem, 13 no 27 komisāriem, EK priekšsēdetājs Žozē Barozū, Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompujs, EP priekšsēdētājs Jeržī Buzeks ir ETP biedri.

Mums Vienotībā ir jāturpina būt Eiropas vienotības idejas aizstāvjiem. Šis mērķis nekadā ziņā nav pretrunā ar nacionālas valsts ideju. Es uzskatu, ka tieši spēcīgā savienībā mēs vislabāk varēsim īstenot savas valsts latviskuma saglabāšanas virsmērķi. Šajā satricinājumu laikā Vienotībai ir konsekventi jācīnās Briselē un Eiropas galvaspilsētās par Eiropas pamatvērtību saglabāšanu. Mums ir svarīgi, lai konsekventi tiktu īstenots solidaritātes princips, lai valdītu brīva konkurence un līdzsvarota teritoriālā attīstība. Tāpēc mēs tik neatlaidīgi prasām no saviem sabiedrotajiem ievērot šos principus arī Savienības budžeta veidošanā. Tieši no Eiropas vienotības, nevis nacionālā egoisma pozīcijām Vienotība aizstāv Latvijas nacionālās intereses, Latvijas zemnieku un reģionu attīstības intereses.

Kādas es redzu Latvijas un Vienotības prioritātes Eiropā tuvākajos gados:

– kļūt par Eiropas kodola daļu. Tā ir vēsturiska izšķiršanās. Lai arī kā to negribētos, ES faktiski virzās uz vairāku ātrumu integrācijas modeli. Savienībai būs kodols, kurā būs eirozonas spēcīgās valstis ar augstu politiskās un fiskālās integrācijas līmeni un nomales, kuras nespēs vai negribēs pievienoties kodolam. Daži vēsturnieki pat runā par Ziemeļeiropas, Viduseiropas un Dienvideiropas savienību faktisku izveidošanos jau pārredzamā nākotnē. To es apšaubu un esmu pārliecināta, ka Latvija spēj un tai jākļūst par Eiropas kodola daļu – kopā ar Vāciju, Igauniju, Somiju;

– mainīt Eiropas likumus un līgumu, lai Eiropas kodola valstis varētu savus valstu parādus apvienot, izveidot kopīgu finanšu un ekonomisko pārvaldību un sodīt tās valstis, kuras ilgstoši tērē vairāk nekā spēj nopelnīt;

– konsolidēt Eiropas vienoto tirgu, likvidējot nacionālās barjeras brīvai preču un pakalpojumu kustībai, kuras traucē uzņēmējiem, it īpaši mazajiem uzņēmējiem;

– veiksmīgas sarunas par ES budžetu, struktūrfondu apjomu un KLP reformu. Taisnīgāku ES finansējumu Latvijai!

– gatavošanās ES prezidentūrai 2015. gadā

4. Vienotība ir moderna partija. Mūsu spēks ir viedokļu daudzveidībā, diskusijās, atvērtībā jaunām idejām, modernā komunikācijā – gan biedru starpā, gan ar sabiedrību kopumā. Es aicinu šīs moderna partijas darba prakses un instrumentus izkopt un attīstīt, pārņemot labāko praksi no mūsu partnerpartijām Eiropā.

Ir dažas idejas, kuras es aicinu apsvērt partijas darba tālākai modernizācijai:

– ātras biedru un atbalstītāju aptaujas par aktuāliem sabiedriskās, politiskas un pašas partijas dzīves jautājumiem, izmantojot elektronisko aptauju platformas

– partijas faktisko līdzdalībnieku loka paplašināšana, līdzās partijas biedriem piesaisot atbalstītājus vai interesentus. Nebūdami formāli partijas biedri, šī cilvēki var kļūt par partijas diskusijas dalībniekiem, viedokļu veidotājiem sabiedrībā, svarīgu resursu partijas lēmumu pieņemšanā. Arī šie atbalstītāji savu līdzdalību partijas lēmumos var lielākoties nodrošināt elektroniski

– paplašināt partijas iekšējo demokrātiju, dodot iespēju visiem partijas biedriem, ne tikai kongresa delegātiem, elektroniski vēlēt partijas priekšsēdētāju un valdes locekļus.

– izstrādāt Vienotības kārtības rulli, kurā pēc iespējas precīzāk noteikt procedūras, kā tiek ierosināti, apspriesti, pieņemti, īstenoti un kontrolēti lēmumi partijā

Ja partija man uzticēs pienākumu vadīt Domes darbu, es centīšos Domi padarīt par patiesu politisku un saturisku diskusiju vietu, par forumu, kurā partija apspriež un kaļ nākotnes plānus, par ietvaru visu līmeņu un novadu partijas biedru savstarpējās sapratnes, sadarbības un kopīgas identitātes veidošanai.

Godātie kolēģi,

Es esmu bijusi Latvijas politikā vai cieši tai līdzās kopš 1988.gada. Es apzinos, ka esmu pieļavusi kļūdas, kuras nožēloju. Mans vienīgais attaisnojums ir tas, ka savās kļūdās nekad neesmu vainojusi citus, bet sevi un no tām mācījusies. Man ir bijusi iespēja vērot Latvijas un Rietumu politisko partiju spožumu un postu tuvplānā. Ir vienkāršas pazīmes, kas vēsta par partijas lejupslīdes sākumu. Tās ir līdzīgas kā Latvijā, tā citur. Tiklīdz politiskā partija zaudē saikni ar saviem vēlētājiem un iegrimst pašpietiekamās politiskās spēlītēs un augstprātībā, tā nenovēršami sākas lejupslīde.

Mums, kolēģi, neatlaidīgi ir jāstrādā pie Vienotības pilnveidošanas. Es zinu, ka mēs visi gribam, lai Vienotība kļūtu par lielu un ilgtspējīgu politisko spēku. Taču ar labiem nodomiem vien nepietiks. Mums ir jāmācās no labākajiem politiskās kultūras paraugiem ETP ģimenē. Partijām, kas gadu desmitiem strādā savas valsts un vēlētāju labā. Mums ir rūpīgi jāanalizē mūsu partijas rīcība ik uz soļa un šajā ziņā vislielākā atbildība gulstas uz partijas vadību. Lai neviens – ne ministru prezidents, ne partijas vadība, ne ministri un deptutāti nav pasargāti no konstruktīvas biedru kritikas! Tieši no partijas vadības spējas strādāt iekļaujoši un saliedēt atsevišķās trīs partiju biedru kopas patiesi vienotā domu biedru kolektīvā lielā mērā būs atkarīga partijas turpmākā rīcībspēja un sabiedrības attieksme pret mums. 2014.gada Saeimas vēlēšanas pierādīs, vai būsim kļuvuši par ilgtspējīgu politisko spēku vai arī mūs gaida Latvijas ceļa un Tautas partijas skuju taka. Mums vislielākā uzmanība ir jāpievērš partijas jauno politiķu maiņas veidošanai. Ilgtspējības labad Vienotībai ir jāuzlabo dialogs ar sabiedrību un mums ir jāprot vēl labāk skaidrot mūsu politiskie lēmumi. Mums jāprot atzīt savas kļūdas un jāmācās labāk saprast sabiedrības vajadzības. Ekonomiskā krīze ir parādījusi, cik vienreizēji ir Latvijas cilvēki. Viņi prot atšķirt glaimīgu populismu no lēmumiem, kurus diktē skarba īstenība.

Godātie kolēģi, mums visiem kopā ir iespēja ar katru nākamo gadu padarīt Vienotību par labāku, atklātāku, godprātīgāku, iekļaujošāku un profesionālāku partiju.

Kopā mēs esam spēks!

 

 

 

Dalies ar ziņu