Skip to main content

Juris Viņķelis aicina sākt izmeklēšanu par zaudējumu nodarīšanu pašvaldībai

Partijas „Pilsoniskā savienība (PS) Rīgas Domes (RD) frakcijas vadītājs Juris Viņķelis iesniedzis Domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam vēstuli ar uzaicinājumu sākt dienesta izmeklēšanu, lai noskaidrotu vainīgās amatpersonas, kuru prettiesisko lēmumu dēļ pašvaldībai radušies zaudējumi 34 480 latu apjomā.

Rīgas Kurzemes rajona tiesas spriedumā lietā par piespiedu darba kavējumu izmaksāja kompensācijas minētās summas apjomā likvidētās Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas darbiniekiem.

Juris Viņķelis uzskata, ka lēmums pat izpilddirekcijas likvidāciju ir radījis demokrātiskā un tiesiskā valstī nepieļaujamu stāvokli, ka prettiesiski no darba tiek atbrīvoti darbinieki, tādējādi radot pašvaldībai zaudējumus, kurus pašvaldība ir spiesta segt no nodokļu maksātāju naudas. Šāds lēmums ir pretrunā likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrajā daļā noteiktajam, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem.

„Pilsoniskās savienības” RD frakcijas vadītājs arī atgādina, ka Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 32.panta pirmajā daļā noteikts pašvaldības pienākums izvērtēt katru konkrēto gadījumu, kad zaudējumi atlīdzināmi no pašvaldības budžeta saskaņā ar iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu, lai noskaidrotu apstākļus, kas izraisījuši vai veicinājuši atlīdzināmo zaudējumu nodarīšanu. Kā tas izriet no šī likuma 33.panta pirmās daļas, pašvaldībai ir pienākums izvērtēt un regresa kārtībā piedzīt no amatpersonas pilnu vai daļēju zaudējuma atlīdzinājumu.

Informāciju sagatavoja:
Pilsoniskās savienības konsultante preses jautājumos
Sallija Benfelde

Dalies ar ziņu