Skip to main content

Kādēļ es uzskatu, ka Dainim Īvānam jāpiešķir Ministru Kabineta balva

Valdis Dombrovskis

Mana vēstule Ministru kabineta Apbalvošanas padomei par to, kādēļ uzskatu, ka pirmajam Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājam Dainim Īvānam jāpiešķir Ministru kabineta balva.

Ministru kabineta Apbalvošanas padomei

Par ierosinājumu Ministru kabineta balvas piešķiršanai

Ierosinu Ministru kabineta Apbalvošanas padomei piešķirt Ministru kabineta balvu sabiedriskajam darbiniekam, pirmajam Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājam Dainim Īvānam par izcilu ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanas un Latvijas Tautas frontes vēsturiskās nozīmes iemūžināšanā.

Zinātņu akadēmijas goda akadēmiķis Dainis Īvāns ir Latvijas Tautas frontes muzeja jaunās ekspozīcijas izveidošanas zinātniskais vadītājs. Ekspozīcija, kas tika atklāta Latvijas Tautas frontes 25.gadadienas svinību dienā 5.oktobrī, mūsdienīgi un atraktīvi, bet tajā pašā laikā vēsturiski padziļināti dokumentē izcilu laiku Latvijas tautas vēsturē – brīvas un neatkarīgas Latvijas valsts atjaunošanu. Ekspozīcija vēsturiski precīzi un vienlaikus emocionāli raksturo tautas spēju saliedēties kopēja mērķa labā, uzsver katra cilvēka atbildību par savas tautas un valsts likteni, atgādina par latviešu un pārējo Baltijas tautu izcilo ieguldījumu gan PSRS sabrukumā, gan vienotas Eiropas izveidē. D. Īvāna vadībā izveidotā LTF muzeja jaunā ekspozīcija, tās vēsturiskais dziļums un mūsdienīgi pievilcīgais risinājums ir valstiski nozīmīgs ieguldījums jaunās paaudzes vēsturiskās izpratnes veidošanā. Ekspozīcijas digitālie risinājumi piesaistīs jauniešu interesi un palīdzēs sekmīgāk apgūt Latvijas vēsturi.

Ekspozīcija būtiski iekļaujas Eiropas kopējās vēsturiskās atmiņas veidošanā un ir paraugs mūsdienīgam muzejam. Tā ne vien visu paaudžu Latvijas iedzīvotājiem, bet arī viesiem sniedz iespēju dziļāk izprast nevardarbīgo pretošanos kā neatkarības atgūšanas stratēģiju, Baltijas ceļa fenomenu, kas ierakstīts arī UNESCO pasaules nemateriālās kultūras sarakstā, tādejādi labāk iepazīt Latvijas kā Eiropas daļas neseno vēsturi.

LTF muzeja jaunā ekspozīcija sniedz arī plašu ieskatu Baltijas tautu sadarbībā savu valstu neatkarības atgūšanā. Tāpēc tā labi kalpos arī 2014.gadā, kad Baltijas asambleja plāno plaši atzīmēt Baltijas ceļa 25.gadadienu.

Cits nozīmīgs ieguldījums Latvijas Tautas frontes darbības iemūžināšanā un 25.gadadienas atzīmēšanā ir Daiņa Īvāna grāmata „Garaspēka zemes atgūšana”, kas tiks atvērta šā gada 22.oktobrī. Grāmatā ietverts stāstījums gan par Latvijas Tautas frontes izveidošanos, nevardarbīgās pretošanās un parlamentārā ceļa izvēli cīņā par Latvijas neatkarības atgūšanu, gan 4.maija Neatkarības deklarācijas pieņemšanu. Tajā raksturota starptautiskā situācija un arī tas, cik nopietna bija padomju varas institūciju pretestība baltiešu neatkarības centieniem. Grāmatā ietverts arī apjomīgs vizuālais materiāls un notikumu hronika. Grāmata „Garaspēka zemes atgūšana” tiks dāvināta visām Latvijas skolām un bibliotēkām. Tajā ietverts teksts angļu valodā, tāpēc grāmata kalpos arī kā vērtīga dāvana Latvijas viesiem.

Izceļot nozīmīgāko Daiņa Īvāna šī gada veikumu Latvijas vēsturiskās atmiņas veidošanā un nostiprināšanā, jāatzīmē, ka gan šogad, gan iepriekšējos gados Dainis Īvāns ir ļoti aktīvi piedalījies jaunās paaudzes pilsoniskajā izglītošanā, atsaucoties skolu uzaicinājumiem stāstīt par Latvijas Tautas frontes laiku, piedaloties 4.maija deputātu kluba izglītības programmās dažādās auditorijās visā Latvijā.

Latvijas Tautas frontes 25. gadadiena ir ārkārtīgi nozīmīgsnotikums Latvijas valsts un sabiedrības dzīvē. Tāpēc ierosinu tieši šogad Ministru kabineta balvu piešķirt Dainim Īvānam. Viņš ir paveicis nozīmīgu darbu, lai Latvijas Tautas frontes nozīme Latvijas neatkarības atgūšanā tiktu pienācīgi dokumentēta un šajā gadā atzīmēta. Dainis Īvāns kā Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs arī pamatoti ir visciešāk sabiedrības apziņā saistīts neatkarības atgūšanas laiku Latvijas vēsturē.

Cieņā,
Valdis Dombrovskis,
Ministru prezidents

Dalies ar ziņu