Skip to main content

Kalniete Eiropas Parlamentā virza vienotā tirgus attīstības iniciatīvas

Šodien Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus komitejā sākās diskusija par rīcībpolitiku Eiropas vienotā tirgus uzlabošanai. Deputāti apspriež 50 politikas priekšlikumus, kurus vienotā tirgus attīstībai ir izstrādājusi Eiropas Komisija. Pēc ekspertu vērtējuma to ieviešana dotu 4% ES IKP pieaugumu. Deputāte Sandra Kalniete (Vienotība, ETP) gatavo vienu no Parlamenta rezolūcijām, kurās tiks noteiktas likumdošanas un rīcībpolitikas prioritātes tuvākajiem gadiem vienotā tirgus jomā. Kalnietes priekšlikumi ir vērsti uz vienotā tirgus noteikumu stingru ievērošanu un to pārkāpumu ātrāku novēršanu.

S. Kalniete: "Nav taisnīgi, ka kopienas vecās dalībvalstis, kurām faktiski ir vislielākā ietekme uz vienotā tirgus noteikumu pieņemšanu, pašas arī visbiežāk pārkāpj šos noteikumus, tādējādi radot barjeras. Tas ir slēpts protekcionisms no kā cieš Latvijas uzņēmēji un darba cilvēki. Atcerēsimies kaut vai Laval lietu – latviešu strādnieku izraidīšanu no Zviedrijas."

Vērtējot vienotā tirgus noteikumu izpildi, Komisijai ir jābūt brīvai no dalībvalstu politiskās iejaukšanās un nekavējoties uzsākt pienākumu neizpildes procedūras, ja pirmstiesas problēmu risināšanas mehānismi nav bijuši sekmīgi – neatkarīgi no tā, kuras dalībvalstis ir pārkāpušas šos noteikumus, uzskata Kalniete.

Dalies ar ziņu