Skip to main content

Kalniete saņem Eiropas lauksaimniecības komisāra skaidrojumu

Eiropas lauksaimniecības komisārs Dačians Čološs vēstulē Eiropas Parlamenta deputātei Sandrai Kalnietei aizstāv Eiropas Komisijas piedāvājumu jaunajam ES budžetam, neskatoties uz piedāvātā lauksaimniecības tiešo atbalsta maksājumu modeļa netaisnīgumu.

Čološs vēstulē atzīst, ka lielo atšķirību samazināšana starp dažādu valstu zemniekiem ir viens no galvenajiem Eiropas lauksaimniecības politikas reformas izaicinājumiem.

Komisārs uzsver, ka atteikšanās no vēsturiskajām atsaucēm atbalsta noteikšanā ir solis izlīdzināšanas virzienā un pasvītro, ka Komisijas piedāvātā atbalsta pakāpeniska tuvināšana Eiropas vidējam līmenim jau esot būtiska reforma.

Komisārs informē, ka joprojām tiek veikts ietekmes novērtējums tiešo maksājumu pārdalei starp dalībvalstīm, lai visām dalībvalstīm varētu noteikt minimālo atbalsta lielumu procentos no ES vidējā lieluma.

Čološs norāda, ka neizbēgams ir kompromiss starp tiem, kuriem atbalsts tiks palielināts un tiem, kuriem šo taisnīgāko sadalījumu nāksies "finansēt". Viņš arī atsaucas uz tālākām diskusijām ES Padomē un Eiropas Parlamentā, kurā Komisijas piedāvātais modelis vēl var tikt pilnveidots.

Kalniete jūlijā asi kritizēja Komisijas pieeju kā netaisnīgu un nepieņemamu, kā arī nosūtīja Čološam priekšlikumus tiešo maksājumu sistēmas uzlabošanai, aicinot veidot KLP taisnīgāku, līdzsvarotu un atbilstošu ES deklarētajiem mērķiem. Kalniete uzsvēra, ka EK piedāvājums Latvijas lauksaimniekiem ir nepieņemams.

Jūlija sākumā Komisija nāca klajā ar Eiropas Savienības budžeta piedāvājumu nākamajam finanšu periodam, kurā tika iezīmēti KLP reformas varianti. Piedāvātā atbalsta maksājumu aprēķināšanas kārtība nozīmē, ka Latvijas lauksaimnieki turpinās saņemt mazākos maksājums ES. 12. oktobrī ir gaidāms Komisijas priekšlikums konkrētām Kopējās lauksaimniecības politikas normām, kuras tad būs jāapstiprina dalībvalstīm ES Padomē un Eiropas Parlamentam.

 

Dalies ar ziņu