Skip to main content

Kristovskis Briselē aizstāv Latvijas intereses saistībā ar ES budžetu

12. septembrī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalījās Eiropas Savienības (ES) Vispārējo lietu padomes sanāksmē. Viens no darba kārtības jautājumiem bija nākamais ES daudzgadu budžets. Polijas prezidentūra informēja ministrus par aktuālo situāciju pēc šogad 28. – 29. jūlijā Sopotā, Polijā, notikušās ES lietu ministru un valsts sekretāru neformālās sanāksmes.

Ministrs debatēs pauda Latvijas viedokli par Eiropas Komisijas priekšlikumu attiecībā uz ES budžeta struktūru. Kristovskis iestājās par to, lai Kohēzijas politikai tiktu saglabāta sava atsevišķa izdevumu apakškategorija. Ministrs pauda bažas par Eiropas Komisijas ierosinājumu palielināt instrumentu skaitu un apjomu ārpus ES budžeta kopējiem griestiem, jo viens no riskiem šādiem ārpus budžeta instrumentiem ir neprognozējamas iemaksas un slogs valsts budžetam.

Vispārējo lietu padomes ietvaros tika arī uzsvērtas Latvijas galvenās intereses: pietiekami liela kohēzijas finansējuma nodrošināšana, lai Latvija ātrāk pietuvotos ES vidējam attīstības līmenim un radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ekonomikas izaugsmei, un infrastruktūras attīstībai, kā arī godīgu un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu panākšana Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū.

Sanāksmē Polijas prezidentūra sniedza arī aktuālo informāciju par sešiem tiesību aktu projektiem ES ekonomikas pārvaldības stiprināšanai.

Vispārējo lietu sanāksmē tika prezentēta šogad 17. – 18. oktobra Eiropadomes darba kārtība. Eiropadome koncentrēsies uz ekonomiskās politikas jautājumiem un tās ārējiem aspektiem – samitiem ar ES stratēģiskajiem partneriem, š. g. novembra G20 samita sagatavošanu, kā arī starptautisko ANO klimata konferenci Durbanā.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu