Skip to main content

Kalniete vēstulē komisāram Čološam prasa taisnīgāku atbalstu Latvijas zemniekiem

Pēc Eiropas Parlamentā (EP) notikušajām debatēm par ES nākotnes budžetu deputāte Sandra Kalniete (Vienotība) ir nosūtījusi vēstuli ES lauksaimniecības komisāram Dačianam Čološam, kurā uzsver nepieciešamību īstenot taisnīgu un jēgpilnu lauksaimniecības politiku.

Šonedēļ EP deputāti apsprieda Komisijas budžeta priekšlikumus gan ar komisāru Čološu un prezidējošās valsts Polijas ministriem, gan ar dalībvalstu parlamentu deputātiem. Kalniete vēstulē skaidro, ka Latvijas lauksaimnieki ir šokēti par ES nākotnes budžeta priekšlikumā paredzētajiem tiešmaksājumu izlīdzināšanas principiem.

"Priekšlikums samazināt atšķirības par vienu trešdaļu septiņu gadu laikā ir netaisnīgs un nepieņemams. Tas ir pretrunā solidaritātes, godīgas konkurences un līdzsvarotas teritoriālās attīstības principiem," vēstulē komisāram raksta Kalniete.

Viņa atgādina, ka Komisijas budžeta priekšlikums ir pretrunā EP nostājai, kas aicina tiešos maksājumus noteikt pēc objektīviem kritērijiem un iespējami drīzākajā laikā.

Kalniete uzsver, ka neviens Eiropas zemnieks nedrīkstētu saņemt mazāk kā 80% un ne vairāk kā 120% no vidējā maksājuma Eiropā.

Kalniete īpaši norāda, ka Komisijas priekšlikums ir ne vien netaisnīgs, bet ir arī pretrunā ar pašas Komisijas dokumentos izvirzītajiem lauksaimniecības politikas mērķiem un principiem. Esošās finansējuma shēmas mehāniska pielāgošana nekādā veidā neveicina dzīvotspējīgu pārtikas ražošanu, ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritoriālo attīstību, uzskata Kalniete.

EP ir koplēmuma tiesības lauksaimniecības un budžeta jautājumos, un karstas debates par šiem jautājumiem EP atsāksies pēc sesijas pārtraukuma septembrī.

Latvijas deputāte Sandra Kalniete EP darbojas Iekšējā tirgus un Lauksaimniecības komitejā, viņas priekšlikumi ir iekļauti EP politiskajās rezolūcijās "Kopējā lauksaimniecības politika 2020. gada perspektīvā" un "Vienotais tirgus Eiropā." Kalniete ir Eiropas Parlamenta lielākās politiskās grupas – Eiropas Tautas partijas – ekonomikas un budžeta darba grupu locekle.

Pilns vēstules teksts un papildinformācija: www.kalniete.lv

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Spravņiks
Tālr.: +371 26004848
[email protected]

 

Dalies ar ziņu