Skip to main content

Kalniņa-Lukaševica: Baltijas jūras reģions var kļūt par Eiropas digitālās dienaskārtības dzinējspēku

"Baltijas jūras reģionam ir labs potenciāls, lai kļūtu par Eiropas digitālās dienaskārtības dzinējspēku," šodien, 15. jūnijā Jūrmalā, uzstājoties forumā par Baltijas jūras reģionu, uzsvēra Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica. Viņa arī norādīja, ka konkurētspējīga, digitāla un iesaistīta Eiropa ir arī viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm.

"Latvijas prezidentūras laikā ES dalībvalstis vienojušās arī par jaunām darbībām, lai sekmētu digitālo risinājumu arvien plašāku izmantošanu uzņēmējdarbībā," foruma dalībniekus informēja Z. Kalniņa-Lukaševica.

Viena no galvenajām problēmām šobrīd ir savstarpējā digitālā satura nesavietojamība, kas neļauj tirgum efektīvi darboties, no kā attiecīgi zaudē ES kopējā konkurētspēja globālā mērogā, kā arī tiek ierobežotas patērētāju iespējas. Un Latvijas prezidentūras laikā ES dalībvalstis vienojās par soļiem, lai to risinātu.

Digitālo tehnoloģiju plašāka pielietošana sekmēs gan Latvijas, gan Eiropas uzņēmēju konkurētspējas palielināšanu, kas savukārt nodrošinās ekonomisko izaugsmi ilgtermiņā, spēju radīt jaunas darba vietas un noturēt ES labklājības līmeni. Pilnvērtīgi strādājošs vienotais ES digitālais tirgus var dot vairāk nekā 400 miljardu eiro ieguldījumu Eiropas ekonomikā un radīt simtiem tūkstošu jaunu darba vietu, vienlaikus nodrošinot mūsu iedzīvotājiem plašāku pieejamību un zemākas cenas precēm un pakalpojumiem.

Lai sekmētu ES digitālās transformācijas procesu, ES dalībvalstis vienojušās, ka turpmākajā darbā uzsvars tiks likts uz digitālo tehnoloģiju savietojamības un standartu tālāku attīstīšanu, digitālo datu piekļuves un drošības aspektu sabalansēšanu, atbilstošu digitālo prasmju nodrošināšanu, kā arī inovācijas potenciāla atraisīšanu digitālo risinājumu izpētei, izstrādei un ieviešanai tirgū.

No 15. līdz 16. jūnijam Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, norisinās viens no svarīgākajiem Latvijas prezidentūras ES augsta līmeņa pasākumiem – ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējais forums "Sasniegt e-kvalitāti, savienojot reģionu" (Achieving e-Quality by Connecting the Region), un to atklāja Latvijas Ministru prezidente Laimdota Straujuma un Zviedrijas kroņprincese Viktorija, bet Latvijas ES prezidentūras vārdā uzrunu teica Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica. Forumā kā runātāji uzstājās arī Lietuvas premjerministrs Aļģirds Butkevičs (Algirdas Butkevičius), Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis un pētniecības, zinātnes un inovāciju komisārs Karlušs Muedašs (Carlos Moedas).

Foruma galvenās tēmas ir Stratēģijas nākotne, reģiona konkurētspēja un labāki digitālie savstarpējās saziņas pakalpojumi. Pasākuma laikā darbojas kontaktbirža, kā arī notiek desmit paralēlās sesijas par projektu finansēšanu, jauniešu mobilitāti, piejūras tūrismu, sociālo iesaisti, enerģētiku, komunikāciju, kultūru, zinātni, telpisko plānošanu un veselības aprūpi.

Pasākuma dalībnieki tāpat tiks iepazīstināti ar Stratēģijas jauno Rīcības plānu, kas ir visaptverošs Baltijas jūras reģiona attīstības plānošanas dokuments tuvākajiem gadiem.

Ikgadējais forums pulcē vairāk nekā 600 dalībnieku, Baltijas jūras reģiona valstu – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas un Polijas – ekspertus, valsts amatpersonas, uzņēmējus, NVO pārstāvjus, studentus, augstskolu pasniedzējus un citus interesentus.

Paredzēts, ka nākamais Stratēģijas forums tiks rīkots Stokholmā.

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu