Skip to main content
Kalniņa-Lukaševica: Latvija turpinās atbalstīt labas pārvaldības un tiesiskuma stiprināšanu Austrumu partnerības valstīs

Foto: Ārlietu ministrija

Kalniņa-Lukaševica: Latvija turpinās atbalstīt labas pārvaldības un tiesiskuma stiprināšanu Austrumu partnerības valstīs

2018. gada 26. jūnijā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica atklāja konferenci “Inovatīva decentralizēta sadarbība Austrumu partnerībai”, kurā tika diskutēts par Austrumu partnerības valstīs īstenotajām decentralizācijas un administratīvajām reformām, kā arī pārrunātas plānotās aktivitātes un turpmākās sadarbības iespējas. Uzrunā Z. Kalniņa-Lukaševica atzīmēja Austrumu partnerības prioritāro statusu Latvijas ārpolitikā un īstenotajā attīstības sadarbībā.

“Austrumu partnerība ir un pārredzamā nākotnē būs viens no prioritārajiem reģioniem Latvijas attīstības sadarbības politikā. Latvija turpinās atbalstīt labas pārvaldības un tiesiskuma stiprināšanu, kā arī sniegs atbalstu decentralizācijas procesos, uzņēmējdarbības attīstībai un eksportspējas stiprināšanai. Mēs turpināsim atbalstīt divpusēji, sniedzot Latvijas ekspertīzi un daloties ar labākās prakses piemēriem. Savukārt Eiropas Savienības ietvaros – gan iestājoties par atbalsta stiprināšanu Austrumu partnerībai, tai skaitā paredzot atbalstu vietējo pārvalžu attīstībai un sadarbībai tagad un turpmāk, gan īstenojot daudzpusējus projektus,” sacīja parlamentārā sekretāre.

Parlamentārā sekretāre uzsvēra decentralizētās attīstības sadarbības pieaugošo lomu. Atbalsts vietējās un reģionālās pārvaldes spēju stiprināšanai ir nepieciešams, lai decentralizācija būtu veiksmīga un vairotu demokrātisku iesaisti un labklājību.

Decentralizētās attīstības sadarbības kontekstā tika uzsvērts arī Latvijas Pašvaldību savienības ieguldījums Latvijas un Eiropas Savienības (ES) finansēto attīstības sadarbības projektu īstenošanā un Latvijas sabiedrības un pašvaldību izpratnes veicināšanā par attīstības sadarbību. Parlamentārā sekretāre aicināja iesaistīt attīstības sadarbības projektos un aktivitātēs plašu partneru loku, arī privāto sektoru.

“Sadarbība ir vēl viens jēdziens, kas ir mūsu darba pamatā. Iespējams, vēl nekad iepriekš vēsturē starptautiskā sabiedrība nav tik skaidri pateikusi, ka sadarbībā meklējumi risinājumi mūsu kopīgajiem izaicinājumiem. 2015. gadā, apstiprinot ilgtspējīgas attīstības mērķus, vienojāmies ne tikai par to, kas mums ir jāpanāk līdz 2030. gadam, bet arī kā – sadarbojoties. 17. ilgtspējīgas attīstības mērķis – “sadarbība mērķu sasniegšanai” – ietver sevī dažādus tās aspektus: gan sadarbību starp publisko pārvaldi, pilsonisko sabiedrību un privāto sektoru, gan nepieciešamību mobilizēt finansējumu atbalstam no dažādiem avotiem,” sacīja Z. Kalniņa-Lukaševica.

Uzrunā Z. Kalniņa-Lukaševica norādīja, ka Latvija ir iestājusies un arī turpmāk iestāsies par atbilstoša Eiropas Savienības attīstības palīdzības finansējuma novirzīšanu partnervalstu vietējo pārvalžu stiprināšanai. Nākamā ES daudzgadu budžeta un ES ārējās darbības instrumentu nākotnes kontekstā Latvija turpinās uzsvērt, ka ir būtiski nodrošināt pietiekamu un ģeogrāfiski līdzsvarotu finansējumu Eiropas Kaimiņu politikas ieviešanai, saglabājot atsevišķu Eiropas kaimiņattiecību instrumentu.

Konferenci organizē biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” un Eiropas Platforma vietējo un reģionālo pašvaldību attīstībai (“Platforma”) projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros. Konferencē piedalījās pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas Ārējās darbības dienesta, Austrumu partnerības valstīm (Moldovas, Ukrainas un Gruzijas) un ES dalībvalstīm (Austrijas, Nīderlandes un Francijas).

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa
Tālr.: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu