Skip to main content

Kalniņa-Lukaševica: sociālo partneru loma ir jāstiprina arī Eiropas līmenī

Šodien, 23. martā, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedru sapulcē notika diskusija ar ministru prezidentu Māri Kučinski, ministriem un sociālajiem partneriem par Valdības rīcības plānu tautsaimniecības attīstībai. Diskusijā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica atzīmēja veiksmīgo līdzšinējo sadarbību ar LDDK gan īstenojot Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumus pagājušajā gadā, gan pārstāvot Latvijas ekonomiskās intereses ārvalstīs.

Z. Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka nepieciešama savlaicīga sociālo partneru iesaiste, identificējot Latvijas intereses un nosakot prioritātes diskusijām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2020. gada, kas kļūs aktuālas gada otrajā pusē. Parlamentārā sekretāre norādīja, ka Ārlietu ministrija, strādājot pie Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveides, turpinās atbalstīt nacionālo parlamentu un sociālo partneru lomas stiprināšanu.

Arī vairāki citi Valdības deklarācijā iekļautie uzdevumi saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā un Latvijas interešu īstenošanu divpusējo, reģionālo un globālo ārpolitikas izaicinājumu kontekstā. Tāpēc Ārlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām un, konsultējoties ar sociālajiem partneriem, turpinās darbu, lai efektīvi aizstāvētu Latvijas intereses tādos šobrīd aktuālos ES jautājumos, kā, piemēram, Šengenas zonas nostiprināšana, klimata pārmaiņas, enerģētikas savienības jautājumi.

Z. Kalniņa-Lukaševica norādīja, ka Latvija atbalsta ES Globālās stratēģijas ārpolitikā un drošības politikā izstrādi. Tas sekmētu vienotāku un saskaņotāku ES darbību pasaulē. Svarīgi piešķirt prioritāru nozīmi drošības un stabilitātes sekmēšanai Eiropas kaimiņu reģionā, kā arī turpināt strādāt pie Transatlantisko attiecību nostiprināšanas. Šogad arī būtiski panākt progresu ASV un Eiropas Savienības sarunās par Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības nolīgumu (TTIP), kas nākotnē ļaus stiprināt Latvijas sociālekonomisko drošību un piedāvās alternatīvus eksporta tirgus un investīciju avotus.

Nozīmīgs notikums šogad būs Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta (16+1) pasākumi Rīgā – valdību vadītāju samits un ar to saistītais biznesa forums, pirmā 16+1 transporta ministru sanāksme, kā arī citi pasākumi. Parlamentārā sekretāre aicināja uzņēmējus savlaicīgi identificēt iespējamos sadarbības un investīciju projektus, jo pasākumi nodrošinās uzņēmējiem kontaktu iespējas ar partneriem no 16+1 valstīm (Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Bulgārija, Horvātija, Polija, Maķedonija, Melnkalne, Serbija, Albānija, Bosnija, un Ķīna).

Viens no Latvijas ārpolitikas galvenajiem mērķiem ir sekmēt valsts ekonomiskās intereses, koncentrējot uzmanību uz ārējo ekonomisko attiecību paplašināšanu un sniegt atbalstu uzņēmējiem jaunu ārējo tirgu apgūšanā. Ārlietu ministrija aktīvi atbalstīs Latvijas uzņēmēju nostiprināšanos esošajos eksporta tirgos Eiropas Savienībā, kā arī sekmēs eksporta iespējas Ziemeļamerikā, Tālajos Austrumos, Līča valstīs un Latīņamerikā. Tāpat diplomātiskais dienests turpinās sniegt atbalstu uzņēmējiem, kas saskaras ar ierobežojumiem ārvalstīs. Sekojot līdzi Latvijas uzņēmēju interesēm, Ārlietu ministrija turpina paplašināt vēstniecību un goda konsulātu tīklu.

LDDK biedru sapulcē piedalījās arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji, kā arī vairāk nekā 100 LDDK biedru.

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu