Skip to main content

Kalniņa–Lukaševica: Latvija arī turpmāk atbalstīs Ukrainu uzsāktajā reformu procesā

Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa–Lukaševica 25. novembrī, tiekoties ar Ukrainas delegāciju, kas ieradusies iepazīt Latvijas eirointegrācijas pieredzi, uzsvēra, ka Ukraina ir Latvijas attīstības sadarbības prioritārā valsts.

,,Mēs allaž esam konsekventi sekojuši līdzi notikumiem Ukrainā, atbalstījuši tās ciešāku integrāciju ar Eiropas Savienību. Esam gandarīti par to, ka Ukrainas un ES Asociācijas līguma ratifikācijas process ir gandrīz noslēdzies. Austrumu partnerība bija viena no mūsu prioritātēm. Rīgā notika Austrumu partnerības samits, un tagad pēc pusgada, lai iepazītos ar mūsu pieredzi, norit augsta līmeņa Ukrainas amatpersonu vizīte. Latvija ir gājusi garu reformu ceļu, lai iestātos Eiropas Savienībā, gūstot veiksmīgāku un mazāk veiksmīgu reformu īstenošanas pieredzi, bet rezultāts ir sasniegts. Tā ir pieredze, ar ko mēs esam gatavi dalīties ar Ukraiņu kolēģiem. Kādreiz ir vērtīgāk mācīties no citu kļūdām, ne tikai no veiksmes stāstiem. Latvija ir daudz sasniegusi, bet vienlaikus mūsu reformas nav apstājušās. Mums sava valsts jāturpina reformēt un attīstīt, jo reformu process ir nebeidzams. Ir vērtīgi dalīties pieredzē, vienlaikus izdarot pašiem savus secinājumus,’’ norādīja Zanda Kalniņa–Lukaševica.

Viņa arī akcentēja, ka Ukrainas iedzīvotāji ir skaidri izteikuši savu vēlmi tuvināties Eiropas Savienībai. Latvija ir paudusi nepārprotamu atbalstu un gatavību palīdzēt Ukrainai. Eirointegrācijas ceļā, ko ir izvēlējusies Ukrainas tauta, jāīsteno valsts pārvaldes reformas, lai veidotu godīgāku, caurspīdīgāku valsts pārvaldi, kā arī stabilāku un ilgtspējīgāku ekonomiku. Eiropas Savienības un Ukrainas Asociācijas līgums paredz iekšējo reformu īstenošanu, īpaši pievēršot uzmanību cīņai ar korupciju, biznesa vides uzlabošanai un tieslietu reformai. ,,Daudzas reformas ir būtiskas, lai varētu pilnībā tikt īstenots vīzu liberalizācijas plāns, un Ukraina varētu saņemt vīzu liberalizācijas zaļo gaismu no Eiropas Savienības. No 2016. gada 1. janvāra tiks pilnībā piemērots Brīvās tirdzniecības līgums, kas arī būs svarīgs solis, kas palīdzēs stiprināt Ukrainas tautsaimniecību, būs stimuls ekonomikas attīstībai un Ukrainas iedzīvotāju labklājības kāpumam,’’ minēja Z. Kalniņa–Lukaševica.

Parlamentārā sekretāre atgādināja, ka Latvija vienmēr ir stingri nosodījusi Krievijas īstenoto Krimas aneksiju, karadarbību Ukrainas austrumos. Šie fakti ir mainījuši drošības vidi ne tikai Ukrainā, bet visā Eiropā. Latvija nemainīgi iestājas par Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti, uzsverot, ka Sīrijas konflikta risināšana nedrīkst notikt uz Ukrainas rēķina. Tādēļ Latvija arī turpmāk darīs visu, lai konflikta atrisinājuma jautājumi paliktu ES dienaskārtībā. ,,Mēs esam allaž atbalstījuši un atbalstīsim Ukrainas ciešāku integrāciju ar Eiropas Savienību,’’ atzīmēja Z. Kalniņa–Lukaševica.

Tāpat viņa uzsvēra, ka Ukrainas valdībai vēl aktīvāk sabiedrībai jāskaidro reformu procesu mērķi, to norise, ieguvumi un rezultāti. Efektīva, ilgtspējīga, atvēra valsts pārvalde ir gan mērķis, gan priekšnosacījums reformu īstenošanai.

Latvija jau kopš 2007. gada ir atbalstījusi Ukrainu un īstenojusi virkni projektu. 2014. gadā atbalsts Ukrainai veidoja vienu trešdaļu no attīstības sadarbības politikai piešķirtā budžeta – tie bija 500 000 eiro, savukārt šogad atbalstam Ukrainai ir paredzēti 362 tūkstoši eiro. Līdz pagājušajam gadam Latvija galvenokārt īstenoja projektus drošības un izglītības jomā, kā arī sniedza atbalstu pašvaldību reformu jautājumos. Atjaunojot divpusējo finansējumu 2014. gadā, Ukrainai tika izveidoti projekti arī pārvaldībai, izglītībai, lauksaimniecībai. Joprojām prioritāšu lokā ir laba pārvaldība un likuma vara, lauksaimniecība, reģionālā attīstība, finanšu decentralizācija, teritoriālā sadarbība, demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstība un eirointegrācija, tai skaitā mūsu pieredzes nodošana, tuvinoties Eiropas Savienībai.

Augsta līmeņa Ukrainas amatpersonas Latvijā uzturas no 25. līdz 27. novembrim, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi valsts pārvaldes stiprināšanā un ekonomikas attīstības jautājumos, ko Latvija uzkrājusi, kļūstot par Eiropas Savienības dalībvalsti. Ukrainas delegāciju vada Ukrainas Ministru kabineta sekretariāta Eirointegrācijas biroja vadītāja Natālija Hnidjuka. Vizītes dalībnieki strādā Ukrainas valdībā, koordinējot jautājumus, kas saistīti ar ciešāku Ukrainas integrāciju ar Eiropas Savienību. Lielākā daļa no 11 dalībniekiem ieņem ministra vietnieka posteni tieslietu, sociālo jautājumu, reģionālas attīstības, izglītības, vides un zemkopības nozaru ministrijās.

Ārlietu ministrija organizē šo vizīti attīstības sadarbības programmas ietvaros. Ukraina kopš 2014. gada ir Latvijas prioritārā valsts attīstības sadarbības politikā.

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (371) 67016 272 
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu