Skip to main content

Kampars ar vairāku Latgales pašvaldību vadītājiem vienojas par rīcību elektrolīniju bojājumu ātrākai novēršanai

Ekonomikas ministrs Artis Kampars pēc šodien notikušās tikšanās ar vairākiem Latgales pašvaldību vadītājiem un pārrunājot situāciju reģionā, kurā konstatēti būtiskākie elektroenerģijas piegādes bojājumi, uzsvēra: „Krīzes un ārkārtas situācijās svarīgākais ir nodrošināt informācijas pieejamību iedzīvotājiem un atbildīgo dienestu operatīvu rīcību situācijas novēršanai, un šie arī ir galvenie punkti, par ko šodien tika panāktas vienošanās.”

A.Kampara, AS “Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” vadības, kā arī Daugavpils pilsētas un novada, Rēzeknes, Ludzas, Līvānu un Ilūkstes pašvaldību vadītāju tikšanās laikā šodien tika panākta vienošanās, ka šobrīd ir jāmobilizē visi spēki, lai pēc iespējas ātrāk novērstu elektrolīniju bojājumus un atjaunotu elektrības piegādi iedzīvotājiem.

Tāpēc, visticamāk, jau rīt kopā ar AS „Latvenergo” brigādēm uz elektrolīniju bojājumu vietām dosies arī mežizstrādātāju brigādes, kas būs nozīmīgs papildspēks un ļaus ātrāk novērst radušos bojājumus.

Tāpat AS „Latvenergo” un pašvaldību vadītāji vienojās par operatīvu un regulāru reizi dienā informācijas apmaiņu, lai pašvaldībām būtu pieejama informācija par bojājumu novēršanas gaitu un tās to varētu izplatīt saviem iedzīvotājiem.

Vienlaikus tikšanās laikā A. Kampars apņēmās operatīvi rast risinājumu un grozīt vai precizēt normatīvos aktus par koku izciršanas kārtību pie elektrolīnijām un darba drošības noteikumu ievērošanu.

Tikšanās noslēgumā A. Kampars pateicās uzaicināto pašvaldību vadītājiem par atsaucību un konstruktīvo sarunu, lai mobilizētu visus spēkus elektroenerģijas piegādes atjaunošanai.

Pirms tikšanās ar iepriekšminēto pašvaldību vadītājiem Daugavpilī, ministrs un AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Ā. Žīgurs klātienē iepazinās ar situāciju Līvānos.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu