Skip to main content

LNO jāatceļ rīkojums par komercnoslēpuma noteikšanu

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte Latvijas Nacionālās operas (LNO) kapitāldaļu turētājam – Kultūras ministrijas valsts sekretāram – uzdevusi nodrošināt LNO direktora 2010. gada 17. septembrī izdotā rīkojuma „Par komercnoslēpumu” atcelšanu, jo ministre uzskata, ka rīkojums neatbilst labas pārvaldības un atklātības principiem. Lielā daļā rīkojuma nepamatoti plaši interpretēti normatīvie akti, tā ierobežojot pieejamību informācijai. Nepieciešamību precizēt LNO iekšējo regulējumu par komercnoslēpuma statusu ministre pārrunājusi un vienojusies arī ar LNO direktoru Andreju Žagaru.

Rīkojumā noteikts, ka saskaņā ar Komerclikumu par komercnoslēpumu uzskatāmi visi līgumi, kas satur pušu vienošanos, ka to saturs nav izpaužams trešajām pusēm, kā arī par viesizrāžu viesmākslinieku līgumiem. Tāpat komercnoslēpuma statuss un līdz ar to neizpaužamas ir ziņas par režijas, scenogrāfijas un citi autoru vai licences līgumiem, kas saistīti ar jauniestudējumiem. Komercnoslēpuma statuss noteikts arī jauniestudējumu plāniem pirms to publicēšanas repertuārā. Rīkojums paredz, ka LNO direktors komercnoslēpuma statusu var piešķirt jebkurai citai informācijai, kuras izpaušana var nodarīt zaudējumus LNO.

Kultūras ministre norāda, ka LNO neveic privātu komercdarbību, bet gan pilda valsts deleģētas kultūras funkcijas un uzdevumus, par to saņemot valsts budžeta līdzekļus. Tāpēc informācija, kas saistīta ar nacionālā pasūtījuma īstenošanu un piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmantošanu, nevar tikt uzskatīta par komercnoslēpumu un LNO, lemjot par iespējamiem informācijas pieejamības ierobežojumiem, jāņem vērā ne tikai Komerclikums, bet arī Informācijas atklātības likums. „Sabiedrībai ir tiesības zināt par katru valsts budžeta latu, kā tas tiek iztērēts. Taču es pieļauju, ka LNO var rasties objektīva vajadzība ierobežot informāciju konkrētiem dokumentiem, piemēram, viesmākslinieku atalgojumam dēļ konkurences starptautiskā tirgū. Jau šobrīd tas ir iespējams, pielietojot citus likumus, piemēram, Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Tomēr nedz LNO direktora, nedz režijas, scenogrāfijas un citu autoru vai licences līgumi, kas saistīti ar jauniestudējumiem, nedrīkst būt nekāds noslēpums, ja nav argumentēti pierādīts, ka tas uzskatāms par atsevišķu izņēmumu. Tāpēc izdotais rīkojums ir jāatceļ un jebkuri informācijas ierobežojumi nepieciešamība ir atsevišķi stingri jāpamato,” uzskata S. Ēlerte.


 

Informāciju sagatavoja:
Andris Saulītis
Kultūras ministres padomnieks, preses sekretārs
Tālr.: 26473310
[email protected]

Dalies ar ziņu