Skip to main content

Kampars: ES vienotam tirgum jānodrošina ilgtspējīga un dinamiska ekonomiskā izaugsme Eiropā

Eiropas Komisija šonedēļ plāno publicēt ES Vienotā tirgus aktu, kas ietvers konkrētus līdz 2012. gadam veicamus pasākumus nolūkā sniegt būtisku ieguldījumu ES vienotā tirgus stiprināšanā un dziļākā integrācijā.

Latvija uzskata, ka Vienotā tirgus akta pasākumu īstenošanā vadošam motīvam un mērķim jābūt ilgstpējīgas ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai Eiropā, kas gan radītu jaunas darba vietas, gan celtu kopējā tirgus konkurētspēju. Pašlaik neoficiāli pieejamais ES Vienotā tirgus akta projekts ir atbalstāms, taču vienlaikus Latvija un vēl 9 ES dalībvalstis uzskata, ka nepieciešams īstenot fokusētākus un vēl vairāk uz ekonomiskās izaugsmes mērķa sasniegšanu orientētus pasākumus.

Tāpēc š. g. 9. aprīļa laikrakstā „European Voice” publicēts 10 ES dalībvalstu kopējs raksts, kurā pausts šo valstu viedoklis par ES Vienotā tirgus aktu un sniegti priekšlikumi alternatīvajiem pasākumiem, kas nodrošinātu ilgtspējīgu un dinamisku izaugsmi Eiropā.
 

 

Latvija līdz ar citām valstīm aicina EK vairāk sekmēt:

1) ES pakalpojumu tirgus attīstību, atceļot ierobežojumus, kas ierobežo piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, samazināt reglamentēto profesiju skaitu, kā arī nodrošinot pilnīgu Pakalpojumu direktīvas ieviešanu;

2) plašāk izmantot informācijas tehnoloģijas, lai Eiropā radītu efektīvu digitālo vienoto tirgu, kas nodrošinātu ātru pārrobežu tirdzniecību tiešsaistes režīmā, nodrošināt augstu patērētāju tiesību un autortiesību aizsardzību;

3) inovācijas attīstībai nodrošināt vienotā vienotas ES patentu aizsardzības sistēmas izveidi Eiropā, kas ļaus patenta pieteicējam saņemt patentu, kas automātiski būs spēkā 25 dalībvalstīs, tādējādi izvairoties no papildus izmaksām;

4) ņemot vērā mazo un vidēju komersantu īpatsvaru Latvijas un ES tautsaimniecības struktūrā, pastiprināti sekmēt to attīstību, atceļot dažādas administratīvās barjeras un radot vienkāršākus darbības nosacījumus;

5) pabeigt vienotā enerģētikas tirgus izveidi, nodrošinot efektīvu energosistēmas uzsverot energoefektīvu tehnoloģiju plašāku izmantošanu.

 

Dalībvalstis norāda, ka šobrīd vairāk kā jebkad ir nepieciešams īstenot tādus pasākumus, kas Eiropā radītu visus iespējamos apstākļus izaugsmes, konkurētspējas un darba vietu radīšanai.

Rakstu parakstījuši 10 ES dalībvalstu ekonomikas ministri: Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Īrijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes.

Raksta pilnu versiju var lasīt šeit.


Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67013193

 

Dalies ar ziņu