Skip to main content

Kampars: investīcijām elektroenerģijas tīklos jābūt plānveidīgām un sabiedrībai izprotamām

„Koncernam „Latvenergo” un tajā ietilpstošajai AS „Sadales tīkls” jākļūst daudz atvērtākai pret saviem klientiem – kā iedzīvotājiem, tā uzņēmējiem. Energokrīze gadu mijā pierādīja, ka investīcijas elektrotīklos ir objektīva nepieciešamība, taču tām jānotiek plānveidīgi un nodrošinot ļoti augstu caurskatāmību, kas līdz šim uzņēmumos ir iztrūcis,” tā šodien, 31. martā, tiekoties ar sabiedrības pārstāvjiem, kuri ir neapmierināti ar jaunajiem elektroenerģijas tarifiem, sacīja ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Ministrs tikšanās laikā norādīja, ka elektroenerģijas tarifu plānu sagatavo energouzņēmums „Latvenergo”, bet to izvērtēšana, kompetenti analizējot sabiedrības intereses un maksātspēju, ir Sabiedrisko pakalpojumu regulatora uzdevums un pienākums.

Analizējot situāciju kopumā, ekonomikas ministrs izvirzījis trīs aktuālus uzdevumus, kas vērsti uz problēmsituāciju risināšanu ilgtermiņā – valdībā aktualizēt universālā pakalpojuma ieviešanu, apturēt jaunu kvotu un piemaksu izsniegšanu „zaļās” enerģijas ražošanai, līdz tiks pieņemts Atjaunojamo energoresursu likums, kā arī panākt lielāku atklātību un caurskatāmību AS „Latvenergo” un koncerna uzņēmumu darbībā, lai tas kļūtu atvērts un izprotams sabiedrībai.

A. Kampars norādīja, ka elektroenerģijas tarifu izmaiņas nevar skatīt atrauti no citiem komunālajiem pakalpojumiem – siltumapgādes, telekomunikācijām, pasta pakalpojumiem u.c., tādēļ visdrīzākajā laikā, līdzīgi kā citās demokrātiskās Eiropas valstīs, Latvijā šajā sektorā ir jāievieš universālais pakalpojums, kas sabiedrības maznodrošinātajai daļai garantēs visus šos pakalpojumus par maksātspējai atbilstošu cenu.

Foto no tikšanās


Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

 

Dalies ar ziņu