Skip to main content

Kampars: Latvijā sasniegts pirmais pozitīvais IKP palielinājums gada griezumā kopš 2008.gada 1.ceturkšņa

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem datiem, iekšzemes kopprodukts šī gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada 3. ceturksni, ir pieaudzis par 2,7%.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars ar gandarījumu atzīst, ka „šis ir pirmais pozitīvais Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) palielinājums gada griezumā kopš 2008. gada 1. ceturkšņa. Kopš ekonomikas recesijas zemākā punkta, kas tika sasniegts 2009. gada 4. ceturksnī, IKP pieaugums vērojams jau trīs ceturkšņus pēc kārtas. Tagad varam secināt, ka ne tikai eksporta pieaugums, pakāpenisks privātā patēriņa palielinājums, situācijas stabilizēšanās darba tirgū un ražotāju cenu pieaugums, bet arī IKP pieaugums apliecina Latvijas tautsaimniecības atgriešanos uz izaugsmes ceļa.”

Ekonomiskās situācijas uzlabošanos pamatā nosaka eksporta pieaugums, tādēļ pozitīvās tendences ekonomikā, pirmkārt, izjūt ar eksporta iespējām saistīti uzņēmumi un tautsaimniecības nozares. Preču eksporta apjomi faktiskajās cenās šī gada deviņos mēnešos ir par 28,7% lielāki nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. Preču eksporta apjomi jau pārsniedz pirmskrīzes līmeni.

A. Kampars atzīst, ka „ņemot vērā, ka iekšzemes kopprodukta pieaugumu galvenokārt sekmē eksporta kāpums, tas parāda, ka valdības mērķtiecīgi īstenotā politika eksporta veicināšanas un uzņēmējdarbības konkurētspējas celšanā ir bijusi pareiza un tā sāk nest visiem acīmredzamus un jūtamus rezultātus. Svarīgi atzīmēt, ka eksporta iespēju paplašināšanā ļoti būtisks ir ne tikai ārējā pieprasījuma pieaugums, bet arī Latvijas ražotāju konkurētspējas palielināšanās, kas ir panākta gan uz darbaspēka izmaksu samazināšanas, gan uz produktivitātes palielinājuma rēķina.”

2010. gadā aizvien lielāka loma tautsaimniecībā kļūst tirgojamām nozarēm. Izaugsme šī gada 3. ceturkšņos bija vērojama visās preču ražošanas nozarēs. Īpaši jāatzīmē mūsu galvenās eksporta nozares – apstrādes rūpniecības – izaugsme. Šī gada deviņos mēnešos apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi par 13 % pārsniedza 2009. gada atbilstošā perioda līmeni. Kopš 2009. gada decembra nozares ražošanas apjomi ir palielinājušies caurmērā par vairāk kā 2% ik mēnesi.

Būtiski ražošanas apjomi šī gada deviņos mēnešos ir pieauguši kokapstrādes, papīra ražošanas un poligrāfijas, elektrisko un optisko iekārtu, kā arī transportlīdzekļu ražošanas nozarēs. Pozitīvas tendences vērojamas arī metālu un metāla izstrādājumu ražošanas, kā arī mašīnbūves nozarēs. Tajā pašā laikā lēnāki izaugsmes tempi ir pārtikas rūpniecībā, kas cieši saistīta ar iekšējo patēriņu, un nemetālisko minerālu ražošanā, ko ietekmē situācija būvniecības nozarē.

Pakāpeniski sāk stabilizēties arī privātais patēriņš, par ko liecina mazumtirdzniecības apgrozījuma palielinājums. Mazumtirdzniecības apgrozījums no 2009. gada decembra līdz 2010.gada septembrim ir pieaudzis par 11% (pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem), turklāt kopš augusta mazumtirdzniecības apjomi jau pārsniedz iepriekšējā gada atbilstošo mēnešu līmeni.

Vienīgā kopējā pieprasījuma komponente, kas šogad turpina samazināties, ir investīcijas. To ietekmē banku piesardzīgā kreditēšanas politika, kā arī valsts un pašvaldību investīciju samazinājums.

Tautsaimniecībā vērojamās pozitīvās tendences – eksporta pieaugumu, pakāpenisku privātā patēriņa palielinājumu, situācijas stabilizēšanos darba tirgū, kā arī ražotāju cenu pieaugumu – dod pamatu prognozēm, ka arī nākamajos ceturkšņos IKP turpinās pakāpeniski pieaugt.

Ekonomikas ministrija prognozē, ka 2010. gadā kopumā IKP būs tuvu iepriekšējā gada līmenim, jo izaugsme atsākās no ļoti zema punkta. 2011. gada kopējā izaugsme jau būs pozitīva un IKP apjoms var par 3,5% pārsniegt 2010. gada līmeni.

 

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tel.: 67013193

Dalies ar ziņu