Skip to main content

Kampars: Latvija un Polija ir stratēģiski partneri enerģētikas infrastruktūras projektu virzībā

Latvija un Polija sekmīgi attīsta divpusējās ekonomiskās attiecības un ir stratēģiski partneri enerģētikas jautājumos, tā šodien, 21. aprīlī, tiekoties ar Polijas vēstnieku Latvijā Jeržiju Mareku Novakovski (Jerzy Marek Nowakowski) atzina ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Ministra un vēstnieka tikšanās tika organizēta, gatavojoties nākamnedēļ paredzētajai A. Kampara vizītei Polijā. Vizītes ietvaros ministrs tiksies ar Polijas premjerministra vietnieku, ekonomikas ministru Valdemāru Pavlaku (Waldemar Pawlak), apmeklēs sašķidrinātās gāzes termināļa būvniecības vietu Polijas pilsētā Švinoviščē (Swinoujscie) un piedalīsies Baltijas biznesa forumā „Eiropa: Ziemeļi, Austrumi – bizness bez robežām” (“Europe: North, East – Business without borders”).

„Tuvākajās nedēļās Baltijas valstīm ir jāpieņem stratēģisks lēmums par reģionālā sašķidrinātās gāzes termināļa izbūves vietu un, objektīvi raugoties, Latvijai un Rīgai šajā ziņā ir virkne priekšrocību. Termināļa izbūve nodrošinās Baltijas valstu, tai skaitā Latvijas, enerģētisko neatkarību, kas savukārt nozīmē iespēju iedzīvotājiem saņemt energoresursus par zemāku cenu,” norāda ekonomikas ministrs A. Kampars.

Ministrs atzīst, ka Latvijai, attīstot projektu par sašķidrinātās gāzes termināļa izbūvi, būs ļoti noderīga Polijas pieredze. Termināļa izbūvi Švinoviščē plānots uzcelt līdz 2014. gadam, projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Atgādinām, ka 2010. gada decembrī Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomē AS „Latvenergo” tika uzdots veikt sākotnējo izpēti par sašķidrinātās gāzes termināļa izbūvi Latvijā. Sākotnējais projekta attīstības izvērtējums liecina, ka Latvijā piemērotākā projekta īstenošanas vieta ir Rīga.

Papildinformācija par Latvijas sadarbību ar Poliju:

2010. gadā Polija bija 5. vietā starp Latvijas ārējās tirdzniecības partneriem.

2010. gadā Latvijas preču eksports bija 316 milj. EUR (2009.gadā – 176,9 milj. EUR), savukārt imports – 552,4 milj. EUR (2009.gadā – 480,6 milj. EUR), tādejādi Polija bija Latvijas 6. nozīmīgākais eksporta un 4. nozīmīgākais importa partneris.

2010. gadā Latvijas pakalpojumu eksports bija 33 milj. EUR (2009.gadā – 28,4 milj. EUR), savukārt imports – 35,4 milj. EUR (2009.gadā – 30,8 milj. EUR), tādejādi Polija bija Latvijas 18. nozīmīgākais eksporta un 11. nozīmīgākais importa partneris.

Galvenās eksporta preču grupas: metāli un to izstrādājumi 41%, minerālie produkti (kurināmais, nafta un tās produkti) 21,3%, koksne un tās izstrādājumi 10,3%, mašīnas, mehānismi; elektriskās iekārtas 6,8%.

Galvenās importa preču grupas: mašīnas, mehānismi; elektriskās iekārtas 19,5%, ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru produkcija 15,3%, pārtikas rūpniecības produkti 11,5%, metāli un to izstrādājumi 9%.

Pēc Latvijas Bankas datiem Polijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā 2010. gadā veidoja 5,7 milj. EUR. Galvenās nozares, kurās uzkrātas investīcijas no Polijas, ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts 57%, apstrādes rūpniecība 39% un finanšu starpniecība 4%.

Foto no tikšanās

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

 

Dalies ar ziņu