Skip to main content

Kampars: Latvijas pakāpšanās Doing Business 2011 pētījumā ir valdības mērķtiecīgas politikas rezultāts

Ekonomikas ministrs Artis Kampars ir gandarīts par sasniegto Latvijas uzņēmējdarbības vides novērtējumu jaunajā Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 2011, kur analizēti uzņēmējdarbības veikšanas aspekti 11 dažādās jomās (no uzņēmējdarbības uzsākšanas līdz maksātnespējai) un aplūkotas 183 pasaules valstis. Latvija savu vietu Doing Business pētījumā ir uzlabojusi par 3 vietām – pakāpjoties no 27. vietas Doing Business 2010 uz 24. vietu Doing Business 2011.

A. Kampars uzskata, ka „tas ir apliecinājums valdības īstenotajai mērķtiecīgajai politikai uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, kas īstenota 2009. gadā un 2010. gada sākumā ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem un dažādu tautsaimniecības nozaru asociācijām. Ar gandarījumu var secināt, ka, saskaņā ar Doing Business 2011 pētījuma datiem, Latvija ir ierindota starp tām valstīm, kurās pēdējos 5 gados veiktās reformas ir atvieglojušas uzņēmējdarbības veikšanu, tajā pašā laikā mūsu kaimiņvalstis Igaunija un Lietuva ir ierindotas grupā, kurā uzņēmējdarbības veikšana ir kļuvusi grūtāka.”

Latvija savu vietu pētījumā paaugstinājusi, pateicoties mērķtiecīgi ieviestām reformām pārrobežu tirdzniecības jomā, ieviešot elektronisko muitas deklarēšanas sistēmu, samazinot laiku, kas nepieciešams eksporta-importa procedūru veikšanai, kā arī esam atzīti par top 3 reformatoriem maksātnespējas procesa pilnveidošanas jomā, ieviešot ārpustiesas izlīguma procesu, kā arī saīsinot maksātnespējas procedūru laiku.

Vienlaikus jāatzīmē arī veiktās reformas nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūrās, ieviešot iespēju Zemesgrāmatu tiesnešiem pārliecināties par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu tiešsaistes režīmā.

A. Kampars uzsver, ka „pie sasniegtā apstāties nevaram, Latvijai ir jāvirzās uz priekšu un uzņēmējdarbības veikšanu godīgiem uzņēmējiem jāpadara pēc iespējas vienkāršāku. Šobrīd Latvija pētījumā ierindota TOP 30 valstu grupā un mums priekšā ir tikai 8 citas Eiropas Savienības dalībvalstis. Taču Latvijas mērķis ir savu vietu uzlabot un 2013. gadā iekļūt starp TOP 20 valstīm”.
Lai varētu uzlabot Latvijas rādītājus Doing Business rādītājos, svarīgi ir ieviest e-pārvaldi. Valstīm, kurās procedūras var veikt elektroniski, vietas ir augstākas, t.sk. Igaunijā.

Tāpat A. Kampars ir pārliecināts, ka jaunais Maksātnespējas likums, kurš stājās spēkā š. g. 1. novembrī, dos būtisku uzlabojumu Doing Business maksātnespējas rādītājā nākamgad. Pieņemot jauno Būvniecības likumprojektu, kas jau iesniegts izskatīšanai Saeimā, uz pusi izdosies samazināt būvniecības saskaņošanai nepieciešamo dienu skaitu un būs jāveic tikai 5 procedūras.

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecibu nodaļas vadītāja
Tel.: 67013193

Dalies ar ziņu