Skip to main content

Kampars: Latvijas un Īrijas perspektīvās sadarbības nozares ir kokapstrāde, tūrisms, transports un loģistika

Šodien, 21. aprīlī, ekonomikas ministrs Artis Kampars tikās ar Īrijas vēstnieku Latvijā Aidanu Kirvanu (Aidan Kirwan), kurš pie ministra bija ieradies iepazīšanās vizītē. Tikšanās laikā puses pārrunāja Latvijas un Īrijas ekonomiskās sadarbības aktuālos jautājumus un iespējamos virzienus sadarbības paplašināšanai.

Ekonomikas ministrs pauda gandarījumu par iespēju tikties šajā abu valstu ekonomikām tik nozīmīgajā laikā, un izteica cerību, ka Ekonomikas ministrija un vēstniecība aktīvi sadarbosies divpusējo ekonomisko attiecību stiprināšanā.

Sarunās puses atzina, ka saskata plašas iespējas ekonomiskā dialoga padziļināšanai, it īpaši tādās jomās kā kokapstrāde, tūrisms, transports un loģistika u.c. Latvijā tradicionāli labi attīstītajās nozarēs.

Ekonomikas ministrs uzsvēra, ka globālā līmenī Latvija un Īrija ir nevis konkurenti, bet partneri, un aicināja Īrijas uzņēmējus, kuri vēlas apgūt, piemēram, Krievijas tirgus, izmantot iespējas, kas izriet no Latvijas ģeogrāfiskā novietojuma. Savukārt, Īrija varētu palīdzēt Latvijas uzņēmējiem apgūt Lielbritānijas tirgu.

Papildinformācija par sadarbību ar Īriju:

2010. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apjoms ar Īriju sasniedza 99,9 milj. EUR, kas ierindoja Īriju 26. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. Eksports uz Īriju veidoja 50,3 milj. EUR, kamēr imports – 49,6 milj. EUR. Tādējādi Īrija šajā laikposmā bija 23. nozīmīgākais Latvijas eksporta partneris un 27. nozīmīgākais importa partneris.
Galvenās eksporta preču grupas uz Īriju 2010. gadā bija ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru produkcija, un koksne un tās izstrādājumi, tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi, metāli un to izstrādājumi. Importā dominēja mašīnas, mehānismi; elektriskās iekārtas, ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru produkcija, pārtikas rūpniecības produkti, tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi.

Pēc Latvijas Bankas datiem Īrijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā 2010. gada beigās sasniedza 230,7 milj. LVL, kas Īriju ierindoja 9. vietā ārvalstu investoru sarakstā. Lielākā investīciju daļa uzkrāta apstrādes rūpniecībā (251,8 milj. LVL).

Saskaņā ar „Lursoft” datiem Īrija ar kopējo investīciju apjomu 5,2 milj. LVL ieņem 37. vietu pēc tiešajām investīcijām Latvijā reģistrētu uzņēmumu pamatkapitālā. Latvijā darbojas 123 uzņēmumi ar Īrijas tiešajām investīcijām to pamatkapitālā.

2010. gada beigās Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Īrijā nav reģistrētas, vai arī to kopapjoms bijis mazāks par 0,1 milj. LVL.

Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas minsitrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67013193

Dalies ar ziņu