Skip to main content

Kampars: Latvijas un Ukrainas sadarbībā nozīmīgākās jomas pašlaik ir enerģētika un kravu pārvadājumi

Vakar, 29. jūnijā, Ukrainas galvaspilsētā Kijevā notika ikgadējā Latvijas – Ukrainas starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos sēde, kuras darba kārtībā bija valstu sadarbība tādās nozarēs kā transports un sakari, enerģētika, lauksaimniecība, tūrisms, reģionālā politika, izglītība un zinātne, vides aizsardzība, kā arī citas perspektīvās jomas turpmākajiem valstu tirdznieciski – ekonomiskajiem sakariem.

Starpvaldību komisijas darba rezultāti un turpmākie plāni šodien, 30. jūnijā, pārrunāti ekonomikas ministra A. Kampara divpusējās tikšanās laikā ar Ukrainas pirmo vicepremjeru un ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministru Andreju Kļujevu.

„Latvijas un Ukrainas ekonomiskā situācija ir labvēlīga, lai paplašinātu sadarbību kā tirdzniecībā, tā investīcijās un šajās jomās abu valstu potenciāls ir vēl ļoti liels. Pašlaik aktuālākie ekonomiskās sadarbības virzieni ir enerģētikā, īpašu uzmanību pievēršot elektroenerģijas sektoram un iespējām attīstīt sadarbību elektroenerģijas tirdzniecībā, kā arī kravu pārvadājumos, tādēļ valdību līmenī esam vienojušies kopīgi strādāt, lai piesaistītu papildus kravu plūsmas, tai skaitā izmantojot konteineru vilciena „ZUBR” sniegtās iespējas,” norāda A. Kampars.

Ministrs uzskata, ka ir nozīmīgi starpvaldību komisijas darbu orientēt uz konkrētu mērķu sasniegšanu, tādēļ būtisks ir Latvijas – Ukrainas Lietišķās padomes ieguldījums. „Starpvaldību komisijas uzdevums ir apzināt šķēršļus, kas traucē uzņēmējiem attīstīt sadarbību, un, pragmatiski strādājot, trūkumus novērst, tādēļ liela nozīme ir pašu uzņēmēju tieši pārstāvniecībai komisijas darbā, kas tiek realizēta caur Latvijas-Ukrainas Lietišķo padomi,” uzsver A.Kampars.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, preču ārējās tirdzniecības apjomi starp Latviju un Ukrainu 2010. gadā sastādīja 222,9 milj. USD un, salīdzinoši ar 2009. gadu, palielinājās par 24,7%. Tai skaitā preču eksports no Latvijas uz Ukrainu sastādīja 99,0 milj. USD, pieaugot par 40,1%, bet imports no Ukrainas uz Latviju veidoja 123,9 milj. USD, kas ir par 14,6% vairāk nekā 2009. gadā. 2011. gadā divpusējās tirdzniecības apgrozījuma pieauguma pozitīvā tendence turpinās. Kārtējā starpvaldību komisijas sēdē atzīmēts arī nozīmīgs Ukrainas investīciju pieaugums Latvijā 2010. gadā.

Ukrainas puse informēja starpvaldību komisiju, ka līdz šī gada beigām cer parakstīt līgumu ar Eiropas Savienību par padziļinātās un visaptverošās brīvās tirdzniecības zonas izveidošanu, norādot, ka šāda režīma ieviešana ievērojami nostiprinās ekonomisko sadarbību arī starp Ukrainu un Latviju.

Starpvaldību komisijas darba kārtībā bija arī abu valstu sadarbība rūpniecībā, lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, reģionālās politikas plānošanā, vides aizsardzības un izglītības jomās. Tāpat pārrunāti tūrisma attīstības jautājumi un Ukrainas pusei izteikta Jūrmalas pilsētas domes ieinteresētība sekmēt sadarbību veselības tūrismā, veikt pieredzes apmaiņu ar Ukrainas kūrortiem par veselības tūrisma produktu veidošanu, kā arī organizēt Jūrmalā bērnu un jauniešu izglītojošās, sporta un radošās nometnes visa gada garumā.

Starpvaldību komisijas sēdes noslēgumā tika parakstīts 2011. – 2012. gada sadarbības plāns, kas izriet no Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Ukrainas Tehnisko regulējumu un patērētāju politikas valsts komitejas līguma par sadarbību patērētāju aizsardzības jomā.

A. Kampars ir starpvaldību komisijas vadītājs no Latvijas puses, savukārt no Ukrainas puses komisijas līdzpriekšsēdētājs ir ekonomikas ministra vietnieks Vladimirs Bandurovs.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu