Skip to main content

Kampars: nedēļas laikā ir iespējams novērst potenciālus draudus elektrolīnijām

Ministru kabinets šodien, 18. janvārī, atbalstīja ekonomikas ministra A. Kampara ierosinājumu atcelt ārkārtas situāciju 26 novados.

„Elektrības piegāde absolūti lielākajam vairumam iedzīvotāju ir atjaunota un ārkārtas apstākļi, pateicoties koordinētam un profesionālam AS „Latvenergo” un mežistrādes uzņēmumu darbam, ir pārvarēti. Vienlaikus AS „Latvenergo” ir apzinājis potenciāli bīstamās vietas, kur vēl ir jāveic preventīvas darbības elektrolīniju atbrīvošanai no bīstamiem kokiem. Domāju, ka nedēļas laikā šo darbu ir iespējams paveikt,” norāda ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Vienlaikus ministrs uzsver, ka problēmas elektroapgādē palīdzējušas identificēt vairākus citus trūkumus, piemēram, AS „Latvenergo” sadarbībā ar pašvaldībām un valsts institūcijām, komunikācijā ar iedzīvotājiem, tādēļ rīt, 19. janvārī, sasaukta uzņēmuma akcionāru ārkārtas sapulce, kurā tiks doti uzdevumi problēmu novēršanai.

Saskaņā ar AS „Latvenergo” sniegto informāciju, lielā daļā valsts teritorijas, kurā šī gada 6. janvārī tika izsludināta ārkārtējā situācija, elektrolīniju bojājumi ir novērsti, elektroenerģijas padeve ir atjaunota, kā arī veikta elektrolīniju apsekošana un potenciāli krītošo koku izciršana, tāpēc šodien ārkārtas situācija tiek atcelta 26 novados.

Ārkārtas situācija tiek atcelta Cesvaines novadā, Lubānas novadā, Aizkraukles novadā, Kokneses novadā, Skrīveru novads, Ērgļu novadā, Amatas novadā, Cēsu novadā, Jaunpiebalgas novadā, Līgatnes novadā, Pārgaujas novadā, Priekuļu novadā, Raunas novadā, Vecpiebalgas novadā, Daugavpils novadā, Ilūkstes novadā, Krāslavas novadā, Dagdas novadā, Aglonas novadā, Zilupes novadā, Preiļu novadā, Vārkavas novadā, Līvānu novadā, Riebiņu novadā, Viļānu novadā un Ventspils novadā.

Joprojām ārkārtas situācija tiek saglabāta 14 novados – Rēzeknes novadā, Kārsavas novadā, Ciblas novadā, Ludzas novadā, Jēkabpils novadā, Krustpils novadā, Viesītes novadā, Aknīstes novadā, Salas novadā, Neretas novadā, Pļaviņu novadā, Jaunjelgavas novadā, Madonas novadā, Varakļānu novadā.


Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu