Skip to main content

Kampars: nevalstiskā sektora priekšlikumi valdības rīcības plānam ir konstruktīvi un lietderīgi

Ekonomikas ministrs Artis Kampars šodien, 2. decembrī, tikās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas iesnieguši priekšlikumus valdības rīcības plānam ekonomikā. Ministra izvirzītie prioritārie darbības virzieni tuvākajos gados ir konkurētspējas veicināšana, valsts enerģētiskā neatkarība un reindustrializācija, ko konceptuāli atbalsta arī nozares profesionāļi, izsakot ierosinājumus valdības rīcības plānam minēto mērķu sasniegšanai.

Valdības rīcības plāns ir ministra un ministrijas darbinieku ikdienas darba dokuments un jau iepriekšējā pieredze sadarbībā ar nevalstisko sektoru liecina, ka nozares profesionāļu redzējums un priekšlikumi ir konstruktīvi, lietderīgi un vērsti uz racionālu rezultātu. Esmu gandarīts, ka no nevalstisko organizāciju puses ir vērojama liela atsaucība valdības rīcības plāna saturiskajai izstrādei. Vienlaikus, apzinoties, ka mērķu sasniegšanai būs nepieciešama gan aktīva sadarbība starp ministrijām, gan strukturālas reformas, es saredzu, ka nozaru profesionāļiem būs liela loma arī rīcības plāna izpildē,” norādīja ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Nevalstiskās organizācijas Ekonomikas ministrijā pašlaik iesniegušas gandrīz 100 priekšlikumus, kas, pēc šīsdienas diskusijas ar ministru, tiks izvērtēti un iekļauti rīcības plāna gala redakcijā, kas Valsts kancelejā jāiesniedz līdz pirmdienai, 6.decembrim.

Ekonomikas ministrija ar aicinājumu iesaistīties valdības rīcības plāna izstrādē un savas kompetences ietvaros izstrādāt tam konkrētus priekšlikumus un pasākumus vērsās pie Tautsaimniecības padomes, kurā ietilpst Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, kā arī 14 nozaru asociācijām, kas pārstāvētas Tautsaimniecības padomē, to vidū Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas asociācija, Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija, biedrība „Baltijas asociācija – transports un loģistika”, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociācija, Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija.
 


Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tel. 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu